Open post
AIKU računari - Kako izgleda vaša radna površina (Desktop)?

Kako izgleda vaša radna površina (Desktop)?

Ako ste primjetili da je vaš nekad „brz“ računar značajno usporio, pažljivo pogledajte svoju radnu površinu (Desktop). Da li je zatrpana ikonama, snimcima ekrana i datotekama? Svaka od tih stavki zahtijeva memoriju koju bi vaš računar mogao bolje iskoristiti na drugim mestima. Da biste ubrzali računar, očistite Windows desktop. Koliko datoteka se nalazi na vašoj radnoj površini? Svaki put kada  se Windows pokrene, radna memorija se koristi za prikaz svih datoteka na radnoj površini i za lociranje položaja svih datoteka koje predstavljaju prečice. Ako na desktopu ima desetine datoteka, one koriste puno radne memorije, u suštini bez svhe ili prednosti. […]

Nastavi sa čitanjemMore Tag
Open post
AIKU računari - Advanced Startup Options 15

Advanced Startup Options

Advanced Startup Options (ASO) je centralizovani meni za oporavak, popravku i rješavanje problema u Windows 10 i Windows 8. Meni ASO se ponekad naziva i Boot Options menu. Advanced Startup Options je zamijenio System Recovery Options meni koji je dostupan u operativnim sistemima Windows 7 i Windows Vista. Sinonim za Advanced Startup Options je Windows Recovery Environment (WinRE). Zašto se koristi Advanced Startup Options meni? Alati dostupni na meniju Advanced Startup Options mogu se koristiti za pokretanje skoro svih popravaka, osvježavanja / resetovanja i dijagnostičkih alata dostupnih u operativnim sistemima Windows 10 i 8, čak i ako Windows neće  da […]

Nastavi sa čitanjemMore Tag
Open post
AIKU računari - Nadograditi ili zamijeniti? 6

Nadograditi ili zamijeniti PC?

Nadograditi ili zamijeniti desktop računar? Kako odrediti da li je bolje nadograditi ili zamijeniti stariji desktop računar? Prije razmatranja opcija nadogradnje ili zamjene, savjetuje se da korisnici čiste računarski softver kako bi pokušali da ubrzaju sistem. Često softver i programi koji su se akumulirali tokom vremena usporavaju sistem od optimalnih performansi. Prosječan desktop računar ima funkcionalni životni vijek od približno tri do osam godina. Dužina životnog vijeka u velikoj mjeri zavisi od vrste kupljenog sistema, napredovanja hardverskih komponenti i promjena u softveru koji pokrećemo. Tokom vremena korisnici će primjetiti da njihovi sistemi jednostavno nisu brzi kao što su bili, da […]

Nastavi sa čitanjemMore Tag
Open post
AIKU računari - Screen resolution 12

Screen resolution

Screen resolution (Rezolucija ekrana) će odrediti veličinu teksta, slika i ikona na vašem ekranu. To je broj piksela (pixel) na monitoru koji su ustvari obojene tačke. Izražena  je u brojevima piksela koji se nalaze u vodoravnim i uspravnim linijama monitora, npr. 1024×768. Podešavanje ispravne rezolucije ekrana je važno zato jer rezolucija ekrana koja je prevelika i rezultira malim tekstom i grafikom može dovesti do nepotrebnog  naprezanja očiju. S druge strane, korištenjem rezolucije koja je preniska, žrtvujete prostor ekrana, jer su tekst i slike preveliki. Potrebno je pronaći rezoluciju koja najbolje odgovara i vašim očima i monitoru. U operativnom sistemu Windows […]

Nastavi sa čitanjemMore Tag
Open post
AIKU računari - Pametan i jednostavan način za zaštitu podataka - Backup

Pametan i jednostavan način za zaštitu podataka – Backup

Čuvate „milion“ stvari u vašem računaru, za vas veoma bitnih, naravno. Pitanje koje se nameće prvo je: da li treba da napravite backup (rezervnu kopiju) svih podataka u računaru, a onda slijedi  i čitav niz drugih, sličnih…. Koliko imate kontrolu nad onim za šta je napravljen backup, prilikom korišćenja online backup servisa? Da li ste morali da napravite backup svih podataka u računaru ili drugom uređaju, i znate li šta backup uključuje? Gotovo svi online backup servisi omogućavaju jasnu kontrolu nad onim za šta želite da napravite backup. U većini slučajeva koristite podrazumijevani softver za online backup da biste izabrali […]

Nastavi sa čitanjemMore Tag

Posts navigation

1 2 3 4 17 18 19