Od čega se sastoji računar?

Jedan računar da bi bio funkcionalan tj. da bi obavljali određene radnje na njemu mora imati određene komponente. A to su:

centralna procesorska jedinica (CPU) ili procesor obavlja svu aritmentiku i logiku koja pokreće vaš računar. Brzina i arhitektura procesora određuje koliko brzo i efikasno procesor može obradjivati podatke i programski kod. Proizvođači sve češće počinju dodjeljivati svoje oznake procesorima a ne kao nekad kad je brzina procesora (radni takt izražen u megahercima i gigahercima) bila glavni način raspoznavanja procesora čime se stvara velika zbrka na tržištu,

matična ploča povezuje sve ostale komponente računara u jednu cjelinu. Na njoj se nalazi ležište za procesor, slotovi za dodatne kartice (grafičke karte, modem, TV karte i sl.), ležišta za memoriju, sistemski čipovi (popularno nazvani čipsetovi) i CMOS BIOS, priključke za ulazno/izlazne portove, za serijske, paralelne, za PS/2 miša i tastaturu i USB, utičnice za disk uredjaje i napajanje. Još jedna bitna stavka kod matičnih ploča je da li su integrisane (grafička karta, modem, zvučna karta a u zadnje vrijeme i adapter za bežično umrežavanje je na samoj matičnoj ploči) čime se dobijaju nešto lošije karaktristike u grafici ali zato jeftiniji proizvod, i neintegrisane varijante koje su bolje za profesionalni rad i igranje.

kućište računara osim estetskog efekta ima ulogu da objedini fizički interne komponente i preko napojne jedinice obezbjedi sve potrebne napone za rad računara. Takodje ima veoma bitnu funkciju kod odvođenja topline i buke koju stvaraju neki djelovi računara,

sistemska memorija (RAM – memorija sa slučajnim pristupom) je mjesto gdje se pohranjuju podaci i kod sa kojim računar trenutno radi. Stvari koje su trenutno potrebne se postavljaju u sisemsku memoriju, odakle ih procesor može brzo preuzeti. I sami možete zaključiti da ako imate više memorije koja se mjeri u megabajtima ili gigabajtima, vaš računar će brže raditi,

CD ROM i DVD ROM uređaji za očitavanje prenosnih medija velikog kapaciteta (kompakt diskova-CD i digitalnih video diskova-DVD). Ovi uredjaji omogućavaju korisnicima pristup multimedijalnim sadržajima, instaliranje velikih aplikacija, gledanje filmova u visokom kvalitetu i rad sa ogromnim bazama podataka i drugim resursima. Ako imaju opciju upisivanja podataka (RW) onda je to još bolje jer na taj način dobijate jeftinu kopiju svojih podatka.

grafička karta omogućava vizuelni prikaz na našem monitoru. Ova hardverska komponenta ubrzava prikaz 2D i 3D grafike i video reprodukciju. Od dodatnih opcija su najpoznatije TV izlaz (za kloniranje slike na TV) i TV ulaza za obradu videa,

monitor nam daje vizuelni prikaz procesa na računaru preko grafičke kartice. Prije su bili bazirni na katodnim cijevima (CRT) ali danas njihovo mjesto zauzimaju LCD, TFT ili LED monitori koji su dosta manji i zrače manje topline. Danas je standardna veličina monitora 17” i veći.

mrežni adapter vam omogućava da koristite Internet, da vaš računar pretvorite u faks mašinu ili da se povežete sa drugim računarom putem telefonske linije. U zavisnosti od telefonske linije koju koristimo mogu biti klasični modemi (brzine do 56kbs), ISDN adapteri (do 128kbs) ili ADSL adapteri (za širokopojasni internet) što je i najbolja varijanta

tastatura i miš su osnovni ulazni uredjaji vašeg računara.

zvučnici se koriste za reprodukciju zvuka sa računara čime se stvara poseban ugođaj kod gledanja multimedijalnih sadržaja a posebno filmova. Ukoliko želite maksimalan zvučni ugođaj biće vam potreban sistem 5+1 (5 satelita i subvufer) da biste dobili što realističniju reprodukciju.

Scroll to top