Uslovi korišćenja

Svako korištenje www.aiku.info podložno je niže navedenim uslovima i rokovima. Dokumenti objavljeni na ovoj web stranici smiju se kopirati samo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu te uz poštivanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog navedenog ograničenja prava. Stoga se ona ne smije dalje kopirati, reprodokovati ili na neki način distribuisati bez izričitog pristanka AIKU s.p. Gradiška, (dalje u tekstu: AIKU s.p.). AIKU s.p. će uložiti razuman napor kako bi se na navedenoj web stranici našli tačni i aktuelni podaci, ali ne može biti odgovoran za njihovu tačnost i potpunost. Svi korisnici koji pristupaju na www.aiku.info stranicu koriste njezin sadržaj na vlastitu odgovornost.

AIKU s.p. neće biti odgovoran ni za kakve direktne, slučajne, posljedične, indirektne ili kaznene štete koje su nastale iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja www.aiku.info ili zbog bilo koje greške ili nepotpunosti u njenom sadržaju.

Ova web stranica sadrži informacije treće strane i veze do drugih Internet stranica nad kojima AIKU s.p. nema kontrolu. Kad god je to moguće, takve se informacije u skladu s time i označavaju.

AIKU s.p. nije odgovorna niti za tačnost niti za bilo koji drugi aspekt takvih informacija i ne preuzima nikakvu odgovornost za takve informacije. AIKU s.p. zadržava pravo izmjene sadržaja ove web stranice na bilo koji način, u bilo kojem trenutku i iz bilo kojeg razloga, i neće biti odgovorna ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena.

AIKU s.p. poštuje privatnost posjetilaca na naše online stranice i prikupljat će samo lične podatke kao što su ime, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa naših korisnika kad nam se isti dobrovoljno dostave. Te ćemo podatke koristiti kako bismo udovoljili pojedinačnim zahtjevima za informacijama te ćemo se oslanjati na te podatke kako bismo bolje razumjeli potrebe korisnika, a radi unapređenja naših proizvoda i usluga. U tom pogledu možemo koristiti te informacije kako bismo kontaktirali korisnike. Nećemo prodavati niti koristiti te podatke, niti ćemo prenositi te podatke trećoj strani bez pristanka korisnika. Svaka promjena u pravilima privatnosti AIKU s.p. bit će objavljena na ovoj web stranici.

Scroll to top