Cjenovnik fotokopiranja

A4 – CRNO-BIJELO (po strani j-jednostrano d-dvostrano):

1-30 j………………………………….…..…………………………………………….….…0,20 KM

1-30 d………………………………………………………………………………………………..0,15 KM

31-100 j……………………………………………………………………………………………0,055 KM

31-100 d…………………………………………………………………………………………..0,050 KM

101-500 j………………………………………………………………………………………….0,045 KM

101-500 d…………………………………………………………………………………………0,040 KM

501-2000 j………………………………………………………………………………………..0,040 KM

501-2000 d……………………………………………………………………………………….0,035 KM

2001-5000 j………………………………………………………………………………………0,035 KM

2001-5000 d……………………………………………………………………………………..0,030 KM

5001-10000 j…………………………………………………………………………………….0,030 KM

5001-10000 d……………………………………………………………………………………0,027 KM

FOTOKOPIRANJE NA PAPIRU VELIČINE A3 = CIJENA ZA A4 x 2

ŠTAMPANJE (FOTOKOPIRANJE) U BOJI – A4- (po strani):

1-20……………………………………………………………………………………………………0,60 KM

21-50………………………………………………………………………………………………….0,55 KM

51-100………………………………………………………………………………………………..0,47 KM

101-250………………………………………………………………………………………………0,41 KM

251-500………………………………………………………………………………………………0,35 KM

ŠTAMPANJE (FOTOKOPIRANJE) NA PAPIRU VELIČINE A3= CIJENA ZA A4 x 2

Scroll to top