Škola računara

Naša škola računara je nastala sa ciljem da se poboljša nivo informatičkih znanja i praktičnog korištenja računara. Sredina u kojoj radimo dosta je u zaostatku za svjetskim dešavanjima pa pitanju korištenja računara na nivou prosječnog korisnika a da ne govorimo o profesionalnoj upotrebi.

Nakon eksperimentsanja sa različitim planovima i programima odabrali smo ECDL (European Computer Driving Licence) kreiran od strane Komiteta evropskih profesionalnih informatičkih udruženja (The Council of European Professional Societies(CEPIS). Najveća prednosti ovog programa je njegova univerzalnost (nije vezan ni za jedan tip računara ili vrstu operativnog sistema) koje u kombinaciji sa praktičnim iskustvom predavača daje odlične rezultate u edukaciji.

Poslednjih godina ECDL bilježi ogroman rast. Trenutno se program primjenjuje u 88 zemalja svijeta, od toga 27 evropskih zemalja. Postoji preko 15000 test centara u svijetu, a preko 2.5 miliona korisnika je prošlo ili prolazi kroz program

Program obuke je namjenjen korisnicima koji nemaju iskustva u radu sa računarima; ljudima koji koriste računare, ali žele da prošire posteća znanja; iskusnim korisnicima koji žele medjunarodno priznatu diplomu; poslodavcima koji mogu da se uvjere u znanje kandidata i trenutno zaposlenih.

POTREBA ZA STANDARDIZOVANOM OBUKOM I TESTIRANJEM

Gotovo sve firme su uvidjele potrebu i prednost uvodjenja savremenih Informacionih Tehnologija (IT). Osnovna namjena investiranja u IT je olakšavanje i ubrzavanje poslovanja. Pojava Interneta i elektronske pošte ubrzala je komunikaciju kako unutar firme tako i sa klijentima. Prihvatanjem novih tehnologija nameće se i problem odgovarajućih znanja koje zaposleni treba da imaju da bi mogli u punoj mjeri iskoriste mogućnosti koje im nude nove tehnologije. U situaciji kada je prisutan veoma brz razvoj softverskih rješenja čak i najsposobniji radnici nemaju dovoljno vremena da u potpunosti savladaju nove softerske alate.

Često se dolazi do slijedećih rezultata:

– nedovoljno brz povraćaj uloženog novca u IT,

– planirana poboljšanja se usporeno dostižu

– produktivnost se ne povećava

Studija ECDL Norveške (Cap Gemini Ernst &Young) jasno pokazuje da zaposleni gube oko 136 sati godišnje zbog nepravilnog rukovanja računarima i komunikacionim uređajima. To iznos 850.000 Eura godišnje za komapniju sa 200 zaposlenih ili preko 4.000.000 eura za 1.000 zaposlenih. Iskreno govoreći kompanija se previše ne opterećuje sa problemima njihovih službenika niti su zaposleni svijesni koliku štetu nesvjesno čine napravilnim korišćenjem računara. Suočeni sa takvom situacijom kompanije su pokušale da nađu odgovor na pitanje kako da poboljšaju iskorišćenost skupocjene opreme i da smanje gubitke vremena i novca koji nastaju nepravilnim korišćenjem računarske opreme. Odgovor na to pitanje dao je program obuke i testiranja ECDL. Do nastanka ECDL programa kompanije i službenici nisu imali standard koji bi im pomogao da procijene realan nivo poznavanja računara. Pored toga ECDL program je postavio standard znanja koji je potreban za korišćenje racunara u svakodnevnom životu. Sa podrškom Evropske Unije, mnogih vlada i ministarstava, ECDL program je postao široko prihvaćen u privatnim korporacijama i firmama, državnim organima, javnim ustanovama i dr. (to nije iznenađenje, ukoliko smo svjesni činjenice koliki je značaj IT u tom sektoru). Studija g-dina Trygg Hansa SEB, Skanska , pokazuje da ECDL donosi uštedu do 15% od cijene investicije.U odnosu na cijenu koštanja ECDL programa to znači da se investicija u ECDL program veoma brzo vraća.

Scroll to top