AIKU računari - Kako skenirati hard disk koristeći 'Error Checking'? 6

Kako skenirati hard disk koristeći ‘Error Checking’?

Kako skenirati hard disk pomoću alatke za provjeru grešaka Error Checking i kako vam to može pomoći da se identifikuje i ispravi niz grešaka na hard disku? Od problema sa sistemskim datotekama do fizičkih problema kao što su loši sektori.

Windows Error Checking alat je GUI (grafička) verzija komande chkdsk. Komanda chkdsk je i dalje dostupna i nudi naprednije opcije od Error Checking.

Error Checking dostupan je u operativnim sistemima Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista i Windows XP, ali postoje razlike.

Provjera vašeg hard diska sa Error Checking je jednostavna, ali može trajati od 5 minuta do 2 sata ili više, u zavisnosti od veličine i brzine hard diska i problema koji se pronađu.

Kako skenirati hard disk pomoću Error Checking alata?

Windows 10 i Windows 8 automatski skenirati hard disk, izvršiti provjeravaju greške i obavjestiti vas ako trebate  nešto preduzeti, ali je korisno da nekad pokrenete ručnu provjeru.

U nastavku teksta ćemo vam objasniti kako da to učinite:

  1. Otvorite File Explorer (Windows 10 i 8) ili Windows Explorer (Windows 7, Vista, XP). Ako koristite tastaturu prečica je WIN + E.

Bez tastature, File Explorer je dostupan preko Power User Menu ili se može naći sa brzim pretraživanjem (quick search) .

Windows Explorer, u starijim verzijama Windowsa, dostupan je iz Start menija. Potražite Computer u Windows 7 i Vista ili My Computer u operativnom sistemu Windows XP.

  1. Kada otvorite, locirajte This PC (Windows 10/8) ili Computer (Windows 7 / Vista) na lijevoj margini.

U operativnom sistemu Windows XP, locirajte sekciju Hard Disk Drives u glavnom dijelu prozora.

  1. Zatim desni klik na uređaj za koji želite da provjerite greške (obično C).
  2. Kliknite na Properties (Svojstva) iz iskačućeg menija koji se pojavio nakon desnog klika.
  3. Izaberite karticu Tools iz kolekcije tabova na vrhu prozora Properties.
  4. Ono što ćete dalje činiti zavisi od toga koju verziju operativnog sistema Windows koristite:

Windows 10 i 8: Dodirnite ili kliknite na dugme Check (provjeri), a zatim Scan drive (skeniraj disk).

AIKU računari - Kako skenirati hard disk koristeći 'Error Checking'?

U operativnim sistemima Windows 8 i 10, Windows vas može obavijestiti da nije naišao na greške na disku. Još uvek možete ručno skenirati hard disk tako što ćete kliknuti na “Skeniraj disk”. Tada će prvo izvršiti skeniranje bez pokušaja bilo kakvih popravaka, tako da u ovom trenutku neće ponovo pokrenuti računar.

AIKU računari - Kako skenirati hard disk koristeći 'Error Checking'? 1

Ako skeniranje otkrije bilo kakve probleme, Windows će vam predstaviti tu opciju.

Zatim preskočite na korak 9.

Windows 7, Vista i XP: kliknite na dugme Check Now … i preskočite na korak 7.

AIKU računari - Kako skenirati hard disk koristeći 'Error Checking'? 3

  1. Dve opcije su dostupne prije pokretanja skeniranja u Windows 7, Vista i XP:

Automatically fix file system errors (Automatsko popravljanje grešaka sistemskih datoteka) će, ako je moguće, automatski ispraviti greške vezane za sistemske datoteke koje otkriva skeniranje. Preporučujemo da svaki put provjerite ovu opciju.

Scan for and attempt recovery of bad sectors (Skeniranje i pokušaj oporavka loših sektora) izvršiće pretragu područja hard diska koji mogu biti oštećeni ili neupotrebljivi. Ako ih pronađe, ovaj alat će označiti te oblasti kao “loše” i sprečiti da ih računar ubuduće koristi. Ovo je vrlo korisna funkcija, ali bi mogla produžiti vrijeme skeniranja čak i  na nekoliko sati.

AIKU računari - Kako skenirati hard disk koristeći 'Error Checking'? 4

Prva opcija je ekvivalentna izvršavanju chkdsk / f , druga  izvršavanju chkdsk / scan / r. Obe provjere su iste kao i izvršavanje chkdsk / r.

  1. Kliknite dugme Start.
  2. Sačekajte dok Error Checking skenira izabrani hard disk za greške i, u zavisnosti od opcija koje ste izabrali i / ili koje greške pronađe, ispravlja sve pronađene greške.

Ukoliko dobijete poruku Windows can't check the disk while it's in use (Windows ne može proveriti disk dok je u upotrebi), kliknite na dugme Schedule disk check, zatvorite sve druge otvorene prozore, a zatim ponovo pokrenite računar.

AIKU računari - Kako skenirati hard disk koristeći 'Error Checking'? 5

Primjetićete da Windows treba mnogo više vremena za pokretanje i vidjećete na ekranu tekst Error Checking (chkdsk) process dok se proces provjere ne završi.

  1. Pratite savjet koji dobijete nakon skeniranja. Ako su pronađene greške, možda će biti zatraženo da ponovo pokrenete računar. Ako nisu pronađene greške, možete zatvoriti sve otvorene prozore i normalno nastaviti sa korišćenjem računara.

AIKU računari - Kako skenirati hard disk koristeći 'Error Checking'? 2

Ako ste zainteresovani, detaljan dnevnik skeniranja za provjeru grešaka i šta je ispravljeno ako je nešto i bilo, može se naći na listi Application events u Event Viewer.

Druge opcije za provjeru grešaka na hard disku

Error Checking tool u operativnom sistemu Windows nije jedina opcija koju imate – prosto je jednostavna za korišćenje i uključena u Windows.

Komanda chkdsk ima niz dostupnih naprednijih opcija koje bi mogle biti bolje prilagođene tačno onome što želite da postignete … pod pretpostavkom da ste upoznati sa ovakvim stvarima i želite više kontrole ili informacija tokom procesa provjere grešaka na hard disku.

Bolja opcija za većinu korisnika ako žele nešto malo moćnije je namjenski alat ako želite testirati i skenirati hard diska (Seagate SeaTools, HDDScan, DiskCheckup…).

AIKU računari - Kako skenirati hard disk koristeći 'Error Checking'? 7

Osim toga, i dalje su  tu komercijalni alati koje većina kompanija za popravku računara često koristi prilikom pokušaja ispravljanja problema sa hard diskovima (SpinRite, HDD Regenerator…).

AIKU računari - Kako skenirati hard disk koristeći 'Error Checking'? 8

Scroll to top