Prečice na tastaturi koje vam olakšavaju rad

Mada upotreba miša ili touch pad-a (na laptopu) dosta olakšava rad nekada je brže koristiti prečice na tastaturi. Izdvojili smo one najbitnije za vas, a na vama je da ih što više koristite i budite produktivniji (a možda malo i da se folirate).

Tastatura prečice

Prečica za zatvaranje pretraživača i aktivnog prozora

PC: Alt + F4

Prikaz desktopa

PC: Windows key + D

Dodavanje adrese u omiljne strane  u pretraživaču

PC: Ctrl + D

Permanento brisanje fajla

PC: Shift + Delete.

Zumiranje stranice

PC: Ctrl + točkić na mišu (skrol)

Ponovno otvaranje zatvorene kartice u pretraživaču

PC: Ctrl + Shift + T

Za vraćanje na prethodno otvorenu veb-stranicu

PC: Alt + ←  ;   Alt + →

Selektovanje adresne trake za brzi unos adrese bez upotrebe miša

PC: Ctrl + L, ili F6

Prečice za rad u Office paketu i premeštanje datoteka ili fajlova u Windows Explorer-u:

Ctrl+ C i Ctrl + V − kopiranje/prenošenje

Ctrl + X − isecanje

Ctrl + Z − korak nazad (undo)

Ctrl + A − selektovanje cijelog teksta ili svih fajlova

Ctrl + B, Ctrl + I, Ctrl + U − koriste se da slova u Word dokumentu postanu boldirana, italik i podvučena.

Prečice za Internet pretraživače:

Ctrl + Tab – olakšava navigaciju kroz kartice.

Ctrl + Shift + Tab – vraća unazad kroz kartice,

End – šalje vas na dno internet stranice koju listate,

F1 – otvara opciju pomoć ako je dostupna na sajtu koji posećujete,

Scroll to top