AIKU računari - Sakupimo sve u kućište 8

Sakupimo sve u PC kućište

Kućište računara  (Computer case) služi  da se fizički montiraju i objedine sve komponente unutar računara, kao što su procesor, matična ploča, memorija i dr. Kućišta obično dolaze u paketu sa napajanjem. Za kućište često se koriste i termini poput tower, box, housing, chassis i cabinet.

AIKU računari - Sakupimo sve u kućište

Matične ploče, kućišta i napajanja dolaze u mnogo različitih veličina i formata (engl. form factor). Sve tri komponente moraju biti kompatibilne da bi pravilno radile zajedno.
Kada serviser  računara, kaže “samo donesite računar” to se  obično se odnosi na kućište računara i njegov sadržaj, ne na  tastaturu, miš, monitor ili druge periferne uređaje.

Kućište laptopa i tableta  takođe se smatra  kućištem, ali s obzirom da se ne kupuje odvojeno ili nisu zamjenjiva, termin kućište se na uglavnom  odnosi  na onaj koji je dio tradicionalnog desktop PC.

AIKU računari - Sakupimo sve u kućište 1

Postoji nekoliko razloga zašto koristimo kućište računara. Jedan je zaštita, što je lako pretpostaviti, jer je to najočiglednije. Prašina, životinje, igračke, tekućine, i sl., sve to može oštetiti unutrašnje dijelove računara,  ako ih “čvrsta kutija” – kućište ne štiti od zagađenja, odnosno različitih vanjskih uticaja.

AIKU računari - Sakupimo sve u kućište 3

Uostalom  želite li uvjek  gledati procesor, hard disk, matičnu ploču, kablove, napajanje, i sve ostalo što čini računar? Vjerovatno ne. Ruku pod ruku sa zaštitom, kućište takođe služi i kao način da se sakriju svi oni dijelovi računara, koje niko zaista ne želi da vidi  svaki put kada pogleda u tom pravcu.

Još jedan dobar razlog da se koristi kućište je da se unutrašnjost zadrži hladnom. Pravilan protok vazduha preko računarskih komponenti, je još jedna korist kućišta. Iako kućište ima posebne otvore da bi neki od ventilatora izbacivao zagrijani vazduh van,  dio tog vazduha  koristi se  da se ohladi hardver, koji se inače prilično zagrijava, te se može i pregrijati do tačke kvara.

Pojedine računarske komponente proizvode buku, pa je kućište jedan od načina da se smanji buka koju oni čine.

Struktura kućišta je takođe važna. Različiti dijelovi se mogu uklapati  i biti  lako dostupni korisniku, i biti kompaktni u  kućištu, koje ih drži sve zajedno.
Popularni proizvođači računarskih kućišta danas su: Xoxide, NZXT, Antec, i dr.

Na prednjoj strani kućište sadrži dugme za napajanje i ponekad reset dugme. Mala LED svjetla su takođe tipična,  i predstavljaju  trenutni status napajanja, aktivnost hard diska, a ponekad i drugih internih procesa. Ove tipke i svjetla  su spojene direktno na matičnu ploču koja je unutrašnjosti kućišta.

Kućišta obično sadrže više ležišta od 5,25 inča i 3,5 inča  za optičke diskove,  hard disk i druge medijske uređaje. Ova ležišta za proširenja se nalaze na prednjoj strani kućišta tako da , na primjer,  do DVD uređaja , kada je u upotrebi, korisnik može lako pristupiti.

Barem jedna  strana kućišta, nekad i  obe, se povlače ili se otvaraju  kako bi se omogućio pristup unutrašnjim komponentama.

AIKU računari - Sakupimo sve u kućište 2
Zadnja  strana kućišta računara sadrži sitne otvore za  konektore koji se nalaze na matičnoj ploči koji se montiraju  unutra. Napajanje je takođe montirano  unutar zadnje strane kućišta i veliki otvor omogućava povezivanje za napajanje i upotrebu ugrađenih ventilatora. Ventilator  ili  drugi uređaj za hlađenje može biti priključen sa bilo koje  strane kućišta.

AIKU računari - Sakupimo sve u kućište 5
Iako je najjeftiniji dio računara, budite pažljivi kod odabira kućišta. Ona mogu biti uspravna ili položena. Obično se upoređuju sa položajem same matične ploče koja se nalazi u njima. Položena i uspravna kućišta imaju svoje prednosti i mane.

Položena ili desktop kućišta su aduti svih poznatih proizvođača računara. Najviše se koriste po firmama gde se kućište postavlja na radni sto, a preko njega stavimo monitor. To je idealno rešenje jer je sve na dohvat ruke. U većini slučajeva ovakvi računari su integrisani i imaju široku poslovnu primjenu (prilagođeni su za rad sa dokumentima). Nažalost, ova kućišta su ograničena brojem mjesta za postavljanje DVD uređaja ili bilo kakva ozbiljna nadogradnja ponekad može biti nemoguća zbog dizajna.

AIKU računari - Sakupimo sve u kućište 6Za razliku od položenih, uspravna kućišta (Tower) nisu uskraćena za prostor i obično ih koristimo kao serversko rešenje nekog poznatog proizvođača računara. Takođe sve veću upotrebu imaju kao kućni i poslovni računari. Prednost ovakvih kućišta je definitivno prostor, a samim tim i mogućnost nadograđivanja.

Scroll to top