AIKU računari IT novosti - Konačno slika - MONITOR!

Konačno slika – MONITOR!

Monitor nam daje vizuelni prikaz procesa na računaru preko grafičke kartice. Monitori su vrlo slični televizorima,  ali obično prikazuju  informacije u mnogo većoj rezoluciji. Takođe za razliku od televizora, monitori nisu obično montirani na zid, već su na stolu.
Za monitor se koristi različita terminologija : screen, ekran, display, video display,  video display terminal, video display unit ili video screen.
Monitor se ponekad pogrešno naziva kompjuter, kao i hardveri u kućištu poput  hard diska, grafičke kartice, itd. Na primjer, isključivanje računara nije isto što i isključivanje monitora. Važno je praviti tu razliku.

AIKU računari IT novosti - Konačno slika - MONITOR! 3

Bez obzira na vrstu, monitor se obično povezuje preko HDMI, DVI, ili VGA porta. Ostali priključci uključuju USB, DisplayPort i Thunderbolt. Prije ulaganja u novi monitor, pobrinite se da oba uređaja podržavaju isti tip veze.

AIKU računari IT novosti - Konačno slika - MONITOR! 2

Na primjer, ne želite kupiti monitor koji ima samo HDMI port kada vaš računar prihvata samo VGA konekciju. Iako je većina video kartica i monitora imaju više portova kako bi mogli raditi sa raznim vrstama oba uređaja, ipak je važno da se provjeri njihova kompatibilnost.

AIKU računari IT novosti - Konačno slika - MONITOR! 13

Monitori nisu  uređaj koji tipični korisnik može servisirati. Zbog vaše sigurnosti, obično nije mudro otvarati ga  i raditi na njemu.
Danas popularni proizvođači monitora su : Acer, Samsung, DELL, Hanns-G, LG Electronics, Sceptre, i dr.

Monitori su uređaji za prikazivanje slike koji se nalaze van kućišta i spojeni su kablom na port  video kartica ili matična ploča. Iako se monitor nalazi izvan kućišta, to je bitan dio kompletnog sistema.

Postoji nekoliko vrsta:

Monitori sa katodnim cijevima – (engl. CRT – Catode Ray Tube) – prva poznata tehnologija, poznata još od crno-bijelih televizora, karakteriše ih velika težina, veliko zauzimanje prostora kao i visoka potrošnja el.energije. Danas je već potpuno zastario i gotovo se ne koristi.

AIKU računari IT novosti - Konačno slika - MONITOR! 4

Druga vrsta su tzv. “tanki monitori”, kojih ima nekoliko različitih vrsta:

TFT monitori (еngl. Thin Film Transistor) spadaju u LCD monitore (engl. LCD- Liquid Cristal Display), ispunjeni su tečnim kristalom. Svjetlost se apsorbuje, zatim se na različitim dijelovima više ili manje reflektuje (iz različitih uglova se različito vidi). LCD monitori su mnogo tanji, troše manje energije, i pružaju veću kvalitetu grafike.

AIKU računari IT novosti - Konačno slika - MONITOR! 5

Plazma monitori su oni gdje se slika formira od minijaturnih sijalica ispunjenih gasnom plazmom, poredane su u mrežu između dve staklene ploče.

AIKU računari IT novosti - Konačno slika - MONITOR! 6

Kod LED monitora  se slika formira od LED dioda poredanih u obliku mreže na ekranu. Ovi monitori tanji su, manje energije trose (i manje se zagrijavaju) i imaju prirodnije boje.

AIKU računari IT novosti - Konačno slika - MONITOR! 7

SED (Surface-conduction electron-emitter display) se sastoji od niza elektronskih emitera i sloja fosfora, uz odvojeni mali prostor iz kojeg je evakuisan sav vazduh. Postoji electron  emiter za svaki piksel na ekranu.

AIKU računari IT novosti - Konačno slika - MONITOR! 8

OLED (organic light-emitting diode) – ekrani  koji imaju organski poluvodički materijal koji je u stanju stvoriti efekt elektroluminiscencije,   koji kad ga se pozicionira između anode i katode emituje svjetlost zbog elektriciteta. Važna prednost ove metode je da zahtijeva vrlo malo prostora, pa svakom pikselu i podpikselu može dati zasebni, individualno upravljiv OLED izvor svjetlosti.

AIKU računari IT novosti - Konačno slika - MONITOR! 9

Postoji nekoliko osnovnih pojmova koji se susreću kada govorimo o monitorima.

Rezolucija – je broj piksela (pixel), koji su ustvari obojene tačke, na monitoru. Rezolucija je izražena u brojevima piksela koji se nalaze u vodoravnim i uspravnim linijama monitora, npr. 1024×768.

Brzina osvježavanja (eng. Refresh Rate) – se odnosi na brzinu osvježavanja slike monitora koja se mjeri u hercima (Hz). Što je veća frekvencija, to je slika stabilnija i nešto mutnija, ako je brzina osvježavanja manja onda je slika puno oštrija , ali zato i nestabilnija i napornija za ljudsko oko.

Veličina ekrana  se mjeri u inčima. Većina monitora su u widescreen formatu i opsegu veličine od 17 “do 24” ili više. Ova veličina ustvari  je dijagonala ekrana.

Standard prikaza (eng. Aspect Ratio) – standard prikaza kod većine monitora ili odnos širine i visine monitora je 4:3, iako postoje neke manje poznate kao 16:9 koji pretežno služi za DVD filmove na widescreen ekranima.

Dubina boje (eng. Color Depth) – je broj bitova koji sadrži jedan piksel, što je veća dubina boje to je veći broj boja i nijansi koliko ih može prikazati monitor.

OSD ( eng.- On Screen Display) su kontrole na monitoru pomoću kojih se na monitoru podešava kontrast, svjetlina, broj boja, geometrijski oblik slike i još mnogo toga.

Monitori su ugrađeni kao dio kompjuterskog sistema u laptopu, tabletu, netbook, i all-in-one desktop računaru. Međutim, možete i kupiti ih posebno ako želite da unaprijedite svoj trenutni monitor.

Iako se monitori smatraju za izlazne uređaje, jer oni obično služe samo u svrhu izlaza informacija na ekranu, neki od njih su “touch screen”. Ova vrsta monitora se smatra i ulazni i izlazni uređaj, koji se obično naziva input/output device, ili  I/O device.

AIKU računari IT novosti - Konačno slika - MONITOR! 10

Neki monitori imaju integrisanu opremu poput mikrofona, zvučnika, kamera, ili USB porta.

Važno je shvatiti kad kupujete monitor, ili bilo koji uređaj za reprodukciju, da tačna reprodukcija boja nije uvijek ostvariva. Tačnost boja može varirati od jednog monitora do drugog, a zavisi od grafičke kartice  koja se koristi, tehnologiji monitora, dodatnih komponenti, kao i od  tvorničkih postavki.

Comments are closed.

Scroll to top