Savjeti - Šta uraditi kad se računar ne pokrene?

Šta uraditi kad se računar ne starta?

Najčešći slučaj da se računar ne starta je kada se računar zapravo uključi, ali na monitoru ne prikazuje ništa.

Tada vidite svjetla na kućištu računara, vjerovatno čujete i  ventilatore koji se pokreću iznutra i možda čujete zvukove, ali na vašem ekranu se ništa ne pojavljuje.

Postoji nekoliko mogućih razloga zbog kojih vaš monitor ne prikazuje informacije, pa je veoma važno da prođete kroz određenu proceduru koju vam donosimo u nastavku.

Rješavanje ovog problema može potrajati od nekoliko minuta do nekoliko sati.

Krenimo redom da vidimo zbog čega računar ne starta:

1.Testirajte svoj monitor. Prije nego što započnete složenije i dugotrajnije rješavanje problema sa ostatkom računara, provjerite da li je vaš monitor ispravan.

Moguće je da vaš monitor jedini problem.

2.Provjerite da li je vaš računar u potpunosti spojen na napajanje. Drugim riječima, uvjerite se da je vaš računar potpuno restartovan – provjerite da li je bio potpuno isključen.

Često se čini da se računar ne starta kada zapravo ima problema sa nastavkom režima Standby/Sleep ili Hibernate u Windows-u.

Dok ste u režimu štednje energije možete potpuno isključiti računar držeći dugme za napajanje 3 do 5 sekundi. Nakon što je napajanje potpuno isključeno, uključite računar i testirajte da li će se normalno pokrenuti.

Savjeti - Šta uraditi kad se računar ne pokrene? 2

3.Riješite probleme uz beep code ako imate dovoljno sreće da ga dobijete. Zvučni signal će vam dati ideju gdje treba da potražite uzrok nepokretanja računara.

4.Obrišite CMOS. Brisanje BIOS memorije na matičnoj ploči vratiće BIOS postavke na fabrički podrazumijevan nivo. Pogrešna konfiguracija BIOS-a može biti razlog zašto vaš računar neće da se pokrene.

Savjeti - Šta uraditi kad se računar ne pokrene? 1

5.Provjerite da li je prekidač napona napajanja ispravno podešen. Ako ulazni napon za napajanje nije odgovarajući (u vašoj zemlji), računar se možda neće uključiti.

6.Premjestite sve što je moguće unutar računara – interne podatke, kablove za napajanje, memorijske module, sve kartice za proširenje… Premještanje će ponovno uspostaviti razne veze unutar računara i često je “magičan” popravak problema poput ovog.

Isključite i ponovo priključite tastaturu i miš. Malo je vjerovatno da tastatura ili miš uzrokuju da se računar ne uključi u potpunosti, ali možete ih ponovo povezati dok sve ostalo ponovo slažete.

7.Premjestite CPU ako sumnjate da je to uzrok jer možda nije pravilno instaliran.

8.Provjerite uzroke električnih spojeva unutar računara. To je često uzrok problema kada se računar sam isključuje, ali određeni spojevi takođe mogu spriječiti vaš računar da se potpuno pokrene ili prikazuje bilo šta na monitoru.

Savjeti - Šta uraditi kad se računar ne pokrene? 3

9.Testirajte napajanje. Samo zato što ventilatori vašeg računara i svjetla rade ne znači da napajanje funkcioniše ispravno. PSU ima tendenciju da izazove više problema od bilo kog drugog hardvera i često je uzrok zbog kog se računar ne pokreće.

Zamijenite napajanje odmah ako ne prođe bilo koji test koji izvedete.

10.Uključite računar samo sa osnovnim hardverom. Cilj je da uklonite što više hardvera, dok još uvijek održavate sposobnost računara da se uključi.

Ako se vaš računar pokreće normalno sa samo osnovnim hardverom, pređite na korak 11.

Ako vaš računar i dalje ne prikazuje ništa na vašem monitoru, pređite na korak 12.

Ovaj korak je dovoljno jednostavan  i za početnike. Ne zahtijeva posebne alate i može vam dati mnogo korisnih informacija.

11.Ponovo instalirajte svaki dio hardvera koji ste uklonili u koraku 10, dio po dio, uz testiranje nakon svake instalacije.

Ako se vaš računar  uključi samo sa osnovnim hardverom, te komponente ispravno rade. To znači da jedna od hardverskih komponenata koju ste uklonili izaziva problem. Postavljanjem svakog uređaja nazad i testiranjem svaki put, naposletku ćete pronaći hardver koji je izazvao vaš problem. Zamijenite neispravan hardver kada ga identifikujete.

12.Testirajte hardver računara koristeći Power On Self Test karticu. Ako vaš računar i dalje ne prikazuje bilo šta na monitoru, ali sa instaliranim osnovnim hardverom, POST kartica će pomoći da se utvrdi koji dio preostalog hardvera onemogućava da se vaš računar pokrene. Ako nemate i ne želite kupiti POST karticu, pređite na korak 13.

13.Zamijenite svaki komad osnovnog hardvera na računaru sa identičnim ili ekvivalentnim rezervnim dijelom hardvera (koji znate da radi), jednu po jednu komponentu, da biste utvrdili koji dio hardvera onemogućava da se računar pokrene. Test će ići nakon svake zamjene hardvera da biste utvrdili koja komponenta je neispravna.

14.Na kraju, ako sve ostalo ne uspije, vjerovatno ćete morati potražiti stručnu pomoć od servisa za popravku računara ili od tehničke podrške proizvođača računara.

Scroll to top