AIKU računari - Šta je POST Test Card?

Šta je POST Test Card?

POST test card (POST testna kartica) je mala dijagnostička alatka koja prikazuje kodove grešaka nastalih tokom Power On Self Test-a. Koristi se za identifikaciju problema koji se mogu otkriti kada se računar pokreće.

Ove greške, zvane POST kodovi, direktno korespondiraju sa testom koji nije uspio i mogu pomoći u određivanju koji dio hardvera izaziva problem. U slučaju da je to memorija, hard disk, tastatura itd.

AIKU računari - Šta je POST Test Card? 1

Ako sistem ne dođe do greške, kasnije tokom procesa pokretanja nakon aktiviranja video kartice, greška  se može prikazati na ekranu. Ova vrsta greške nije ista kao POST code, već se naziva POST error message (POST poruka o grešci), koja je čitljiva poruka.

POST testne kartice poznate su i kao Power On Self Test kartice, POST cards (POST kartice), POST diagnostic cards (POST dijagnostičke kartice), kontrolne tačke i port 80h kartice.

Kako funkcionišu POST test kartice

Većina POST test kartica se direktno priključuje na slotove za proširenje na matičnoj ploči dok se nekoliko drugih povezuje spolja preko paralelnog ili serijskog porta. Interna POST testna kartica, naravno, zahtjeva od vas da otvorite računar kako biste je koristili.

Tokom testa “Power On Self Test”, proizveden je dvocifreni kôd i obično se može čitati na portu 0x80. Neke POST testne kartice uključuju džampere koji vam omogućavaju da modifikujete koji port vam je potreban da pročitate kôd, jer neki drugi proizvođači koriste drugi port.

AIKU računari - Šta je POST Test Card? 2

Ovaj kod se kreira tokom svakog dijagnostičkog koraka tokom pokretanja. Nakon što se svaki komad hardvera identifikuje da radi, sledeća komponenta se provjerava. Ako je otkrivena greška, proces pokretanja se obično zaustavlja, a POST testna kartica prikazuje kod greške.

Potrebno je znati proizvođača BIOS-a na računaru kako biste preveli POST kodove u poruke o grešci koje možete razumjeti. Neke web stranice, kao što je BIOS Central, imaju listu proizvođača BIOS-a i odgovarajuće POST error codes.

Na primjer, ako POST testna kartica prikazuje grešku broj 28, a proizvođač BIOS-a je Dell, to znači da je baterija CMOS-a loša. U ovom slučaju zamjena CMOS baterije najvjerovatnije će riješiti problem.

BIOS može da isporuči poruku o grešci prije nego što je video kartica omogućena. Moguće je da dođe do hardverskog problema prije nego što monitor prikaže poruku. To je slučaj kada je POST testna kartica dostupna – a ako se greška ne može prikazati na ekranu, POST testna kartica i dalje može pomoći u identifikovanju problema.

Još jedan razlog za korištenje POST test kartice je ako računar nesposoban da napravi zvuk da bi ukazao na grešku (zvučni kodovi). To su zvučni kodovi koji odgovaraju određenoj poruci o grešci. Iako su korisni kada se poruka o grešci ne može prikazati na ekranu, oni uopšte nisu korisni na računarima koji nemaju unutrašnji zvučnik. U tom slučaju se odgovarajući POST kod može čitati sa POST test kartica.

Dosta korisnika već ima jedan od ovih testera, jer nisu pretjerano skupi,mnogi od njih su manje od 20 USD.

Scroll to top