AIKU računari - Zašto matična ploča ima bateriju?

Zašto matična ploča ima bateriju?

Bilo da koristite desktop računar ili laptop, matična ploča računara sadrži integrisanu bateriju. Za razliku od standardne baterije laptopa, baterija matične ploče ne napaja vaš računar dok ga koristite. Upravo suprotno, zapravo – baterija je mala i aktivna samo ako ne koristite računar.

Baterija matične ploče se koristi za sistemske funkcije nižeg nivoa kao što su napajanje sata u realnom vremenu i čuvanje BIOS postavki računara. Na novijim računarima, baterija se može koristiti samo za sat.

Šta je BIOS?

Svaki računar ima Basic Input / Output System, poznat kao BIOS. (Noviji računari zapravo imaju UEFI firmware; UEFI zamjenjuje tradicionalni BIOS, ali u velikoj mjeri ima istu ulogu kao i BIOS.) BIOS se čuva u čipu na matičnoj ploči računara. Kada se vaš računar pokrene, BIOS pokreće, izvršava power-on self-test (POST) i inicijalizuje hardver računara. BIOS potom prenese kontrolu na boot loader koji se nalazi u uređaju – obično na hard disku, ali boot loader može pokrenuti i USB uređaj ili optički disk. Boot loader zatim učitava vaš operativni sistem – Windows, Linux, Mac OS X ili sl.

BIOS je odgovoran za sistemske zadatke na niskom nivou. Možete da unesete ekran za podešavanja BIOS-a računara pritiskom na taster tokom pokretanja. (Na novim računarima koji se isporučuju sa Windowsom 10, umjesto toga se koristi UEFI, pa će vam trebati pristup BIOS-u iz Windowsa 10.)

Ekran za podešavanja BIOS-a vam omogućava da konfigurišete podešavanja na nižem nivou za hardver računara. Na primjer, možda ćete biti u mogućnosti da overklokujete CPU računara tako što ćete podesiti postavke kao što su množitelj CPU-a ili front-side bus (FSB). Međutim, neke matične ploče ne dozvoljavaju da uopšte kontrolišete ova podešavanja. Druga podešavanja koja se mogu konfigurisati ovdje su redoslijed pokretanja računara (redoslijed u kojem računar pokušava da učita operativne sisteme sa povezanih hardverskih uređaja ) i sistemsko vrijeme.

AIKU računari - Zašto matična ploča ima bateriju? 1

Šta je CMOS?

CMOS je skraćenica od „complementary metal-oxide-semiconductor“(komplementarni metal-oksidni poluprovodnik). Tradicionalno, postavke BIOS-a su bile uskladištene u CMOS RAM-a, koju je napajala baterija kada je računar isključen. Baterija je bila neophodna jer bi se podešavanja izgubila ukoliko izgubi napajanje, baš kao što  se podaci u RAM-u vašeg računara izgube kada se isključi napajanje.

AIKU računari - Zašto matična ploča ima bateriju? 2

 

Savremeni računari više ne koriste CMOS RAM. Oni čuvaju postavke BIOS-a u non-volatile memoriji, što znači da podešavanja ne trebaju konstantno  napajanje da bi bila sačuvana.

Zašto je na matičnoj ploči potrebna baterija

Dakle, ako mnogi računari sada čuvaju BIOS postavke u non-volatile memoriji koja ne zahtijeva bateriju, zašto matične ploče i dalje dolaze sa baterijama? Jednostavno: matične ploče i dalje uključuju sat realnog vremena (RTC). Taj sat stalno radi, bez obzira da li je računar uključen ili ne. Sat u realnom vremenu je u osnovi kvarcni sat, poput onih koje ljudi nose na ruci.

AIKU računari - Zašto matična ploča ima bateriju? 3

Kada je računar isključen, baterija obezbjeđuje napajanje za pokretanje realnog sata. Na taj način računar uvijek zna tačno vrijeme kada ga uključite.

Kada baterija prestane da radi…

Kao što znamo iz iskustva, baterije ne traju vječno. Na kraju, CMOS baterija će prestati da radi. Ovo se može desiti između dve i deset godina od kada je računar (ili njegova matična ploča) proizveden. Ako se vaš računar uvijek napaja, njegova baterija će trajati mnogo duže. Ako se računar većinu vremena  ne napaja, njegova baterija će prestati da radi ranije –  jer se ona više koristi.

Ako baterija prestane da radi na starijem računaru koji čuva BIOS postavke u CMOS-u, vidjećete poruke o grešci kao što su “CMOS Battery Failure”, “CMOS Error Read” ili “CMOS Checksum Error” kada upalite računar. Možda ćete videti i više kriptičnih poruka o grešci, kao što je “New CPU Installed” – matična ploča ne može zapamtiti da je CPU instaliran ranije, tako da misli da je to novo svaki put kada pokrenete računar.

AIKU računari - Zašto matična ploča ima bateriju? 4

Na novijem računaru koji čuva BIOS postavke u non-volatile memoriji, računar se može pokrenuti normalno, ali računar može prestati da prati vrijeme kada je isključen.

Zamjena baterije

U slučajevima kada prestane da radi, potrebno je zamijeniti CMOS bateriju. U većini računara, to je mali, srebrni disk koji se nalazi na matičnoj ploči. Tačna vrsta baterije je obično CR2032 baterija – koja se takođe koristi u kalkulatorima, satovima i drugim malim elektronskim uređajima.

Baterija se može ukloniti i ubaciti nova baterija. (Imajte na umu da treba isključiti računar i paziti se statičkog elektriciteta kada radite ovakve stvari).

Međutim, na nekim računarima, baterija može biti zalemljena i zahtijevati potpunu zamjenu matične ploče ili servis proizvođača.

“Povlačenje CMOS baterije” – drugim riječima, uklanjanje i ponovno ubacivanje –

AIKU računari - Zašto matična ploča ima bateriju? 5

takođe se može koristiti kao korak za rješavanje problema na računarima koji čuvaju svoje BIOS postavke u CMOS RAM-u. Na primjer, ako računar ima lozinku BIOS-a, uklanjanje CMOS baterije i ponovno ubacivanje će dovesti do toga da računar će zaboravi lozinku BIOS-a i sva druga podešavanja.

Takođe možete poništiti postavke BIOS-a iz ekrana za postavke BIOS-a, pod pretpostavkom da se računar pravilno pokreće i da niste zaključali ekran za podešavanje BIOS-a pomoću lozinke. Ova opcija se može nazvati “Clear CMOS” ili “Reset to Defaults.”

Scroll to top