AIKU računari - Zavirimo u kućište desktop računara 6

Zavirimo u kućište desktop računara

Da biste razumjeli način na koji se mnogi dijelovi računara međusobno povezuju unutar vašeg računara počnite sa kućištem, u koje se fizički ugrađuje većina komponenti. Šta ćemo vidjeti kada otvorimo kućište jednog desktop računara? Saznajmo….

AIKU računari - Zavirimo u kućište desktop računara

Napajanje (Power Supply): napajanje se povezuje sa skoro svakim uređajem na desktop računaru kako bi obezbjedilo napajanje. Nalazi se u zadnjem dijelu kućišta.

Ležišta za uređaje za skladištenje (Drive Bays): 5.25”  i 3.5” ležišta uređaja za skladištenje različitih vrsta koje računar može imati.

Slotovi za proširenja (Expansion Slots): Slotovi za proširenja na zadnjoj strani kućišta posebno su napravljeni, da bi se periferija povezana sa matičnom pločom sa kućišta lakše povezala sa eksternim uređajima kao što su štampači, monitori i drugi spoljni uređaji.

AIKU računari - Zavirimo u kućište desktop računara 1

Matična ploča

Matična ploča (Motherboard) je montirana unutar kućišta računara i čvrsto je pričvršćena pomoću malih šrafova kroz prethodno izbušene rupe. Sve komponente na računaru se na jedan ili drugi način povezuju na matičnu ploču.

Kartice za proširenje (Expansion Cards): matične ploče obično sadrže niz slotova za unutrašnje periferne kartice poput video kartica i zvučnih kartica za povezivanje.

Konektori na zadnjoj ploči (Back Panel Connectors): Konektori na zadnjem panelu odnosno  zadnjem dijelu kućišta služe za povezivanje sa vanjskom periferijom.

CPU i memorijski slotovi (CPU & Memory Sockets): CPU i memorija se direktno povezuju na matičnu ploču preko CPU utičnice i memorijskih slotova.

Konektori uređaja za skladištenje (Storage Drive Connectors): uređaji za skladištenje su povezani kablovima na matičnu ploču. Postoje posebni konektori za diskete, optičke uređaje i hard diskove.

AIKU računari - Zavirimo u kućište desktop računara 2

CPU i Memorija

CPU: CPU se direktno priključuje na CPU utičnicu na matičnoj ploči. CPU se ubacuje u utičnicu konektorima ka dole, obezbjeđuje ga mala poluga. Na slikama matične ploče, ćete vidjeti veliki ventilator koji se nalazi na vrhu CPU-a kako bi pomogao disperziji toplote.

Memorija: memorija je instalirana u memorijskim slotovima koji se nalaze na matičnoj ploči. Oni se lako lociraju  jer imaju male šarke sa obe strane koje blokiraju memoriju na mjestu.

AIKU računari - Zavirimo u kućište desktop računara 3

Uređaji za skladištenje (Storage Devices)

Uređaji za skladištenje kao što su hard diskovi, optički uređaji i flopi diskovi se povezuju na matičnu ploču preko kablova i montiraju se unutar računara.

SATA kablovi (SATA Cables): Ovaj primjer prikazuje dva hard diska koji se povezuju na matičnu ploču preko SATA kablova za brz pristup hard disku. Još jedna vrsta veze je starija PATA kablovska veza, što ovdje nije slučaj.

Konektori napajanja (Power Connectors): Energija iz napajanja se isporučuje na oba uređaja putem kablova koji se priključuju na port za napajanje na uređajima.

AIKU računari - Zavirimo u kućište desktop računara 4

Periferne kartice

Periferne kartice (Peripheral cards), kao što je grafička kartica, povezuju se sa kompatibilnim slotovima na matičnoj ploči, unutar računara.

PCI konektor (PCI Connector): Ova periferna kartica je dizajnirana sa PCI konektorom i mora se koristiti u ovoj vrsti slotova na matičnoj ploči.

Ostale vrste perifernih kartica uključuju zvučne kartice, wireless mrežne kartice, modeme i dr. Sve više i više funkcija koje se obično nalaze na perifernim karticama, kao što su video i zvuk, direktno se integrišu na matičnu ploču kako bi se smanjili troškovi.

AIKU računari - Zavirimo u kućište desktop računara 5

Vanjska periferija

Većina spoljašnjih perifernih uređaja (External Peripherals) se povezuje sa konektorima matične ploče koji se nalaze sa zadnje strane kućišta.

USB portovi: uređaji kao što su miševi, tastature, digitalni fotoaparati, skeneri i štampači često se povezuju na matičnu ploču preko USB portova.

LAN port: LAN port se koristi za povezivanje računara sa lokalnom mrežom ili sa brzim internet uslugama.

VGA i HDMI portovi: Na ovoj matičnoj ploči postoji HDMI priključak i VGA port koji omogućava video izlaz za te tipove uređaja za prikaz.

Audio portovi: integrisani linijski izlaz, mikrofon i linijski ulaz omogućavaju pristup integrisanom zvuku, što znači da nema potrebe za zvučnim karticama na ovom računaru.

PS / 2 portovi: Starije tastature i miševi koji nisu USB uređaji povezaće se na računar putem PS / 2 portova koji nisu prikazani na slici iznad. Noviji računari obično ne dolaze sa PS / 2 konektorom.

Serijski i paralelni portovi: Iako nisu prikazani ovde, serijski port i paralelni port omogućavaju povezivanje sa štampačima i drugim spoljnim uređajima. Kao miševi i tastature, ovi uređaji su u osnovi zamijenjeni USB-om.

Scroll to top