AIKU računari - Šta je zakrpa (Patch)?

Šta je zakrpa (Patch)?

Patch ili zakrpa, ponekad se naziva i ispravka (fix), predstavlja mali dio softvera koji se koristi za ispravljanje problema, koji se obično naziva bug, unutar operativnog sistema ili softverskog programa.

Nijedan softverski program nije savršen i zato su zakrpe česte, čak i godinama nakon što je program pušten. Što je program popularniji, češće se pojavljuju problemi, pa su neki najpopularniji programi sa najviše zakrpa.

Zbirka već izdatih zakrpa se često naziva servisnim paketom.

AIKU računari - Šta je zakrpa (Patch)? 1

Da li treba instalirati zakrpe (patch)?

Softverske zakrpe obično popravljaju greške (bugs), ali se takođe mogu objaviti kako bi se riješila sigurnosna ranjivost i nedoslednosti u dijelu softvera. Preskakanje ovih važnih ispravki može ostaviti vaš računar, telefon ili drugi uređaj otvoren za zlonamjerne programe koje bi zakrpa trebalo da spriječi.

Neke zakrpe nisu toliko bitne, ali su i dalje važne, kao što je dodavanje novih funkcija ili objavljivanje ažuriranja drajvera. Isto tako, izbjegavanje zakrpa će tokom vremena ostaviti softver većem u riziku od napada, ali i učiniće ga zastarjelim i eventualno nekompatibilnim sa novijim uređajima i softverom.

Kako mogu da preuzmem i instaliram zakrpe softvera?

Glavne softverske kompanije povremeno puštaju zakrpe koje ispravljaju vrlo specifične probleme u njihovim softverima i obično se mogu preuzeti sa Interneta.

Ovi preuzimanja mogu biti jako mala (nekoliko KB) ili jako velika (stotine MB ili više).

Veličina datoteke i vrijeme potrebno za preuzimanje i instaliranje zakrpe zavise isključivo od toga za šta je zakrpa i na koliko popravaka će se adresirati.

Windows zakrpe

U Windows-u, većina zakrpa, ispravki i hitnih ispravki (hotfix) su dostupne preko Windows Update-a. Microsoft obično izdaje svoje zakrpe vezane za sigurnost jednom mjesečno na Patch Tuesday.

AIKU računari - Šta je zakrpa (Patch)? 2

Iako rijetko, neke zakrpe mogu stvarno izazvati više problema nego što ste imali prije nego što su primijenjene, obično zato što drajver ili dio softvera koji ste instalirali ima neku vrstu problema s promjenama izvršenim tokom ažuriranja.

Ostale softverske zakrpe

Zakrpe (patch) za softver instaliran na vašem računaru, kao što je antivirusni program, obično se preuzimaju i instaliraju automatski u pozadini. U zavisnosti od konkretnog programa i vremena u kojem je to moguće, možda ćete biti obavješteni o ažuriranju, ali često se to dešava u pozadini, bez vašeg znanja.

Kada su u pitanju ostali programi koji se ne ažuriraju redovno ili se ne ažuriraju automatski njihove zakrpe će morati da se instaliraju ručno. Jednostavan način provjere dostupnih zakrpa je korišćenje besplatnih alata za ažuriranje softvera. Ovi alati mogu skenirati sve programe na vašem računaru i potražiti one koji zahtijevaju ispravke.

Ažuriranja drajvera vašeg računara ponekad su ponuđena kako bi se omogućile nove funkcije, ali većina je napravljena da bi se popravile greške softvera.

AIKU računari - Šta je zakrpa (Patch)? 3

Neke zakrpe (patch) su isključivo za registrovane korisnike ili uz plaćanje korisnika, ali to nije često. Na primjer, ažuriranje za starije dijelove softvera koji rješava bezbjednosne probleme i omogućava kompatibilnost sa novijim verzijama operativnog sistema Windows može biti dostupno, ali samo ako platite za zakrpu. Opet, ovo nije često i obično se dešava samo sa korporativnim softverima.

Nezvanična zakrpa je još jedan tip zakrpe softvera koju je izdala treća strana. Nezvanične zakrpe se obično objavljuju zato što je prvobitni programer prestao da ažurira dio softvera ili zato što predugo traje da objavi zvaničnu zakrpu.

Kao i računarski softver, čak i video igre ponekad zahtijevaju zakrpe. Zakrpe za video igre mogu se preuzeti kao i za svaki drugi tip softvera – obično ručno sa web lokacije programera, ali ponekad i automatski putem ažuriranja u igri ili iz trećeg izvora.

Hotfix

Termin hotfix se često koristi  kao sinonim za zakrpu ili ispravku, ali obično samo zato da ostavi utisak da se nešto dešava brzo ili proaktivno.

Prvobitno, termin hotfix (hitna ispravka) je korišćen za opis nekih vrsta zakrpa koji se može primijeniti bez zaustavljanja ili ponovnog pokretanja servisa ili sistema.

Microsoft obično koristi pojam hotfix za malu ispravku koja se odnosi na vrlo specifičan i često veoma ozbiljan problem.

Scroll to top