AIKU računari - Šta je servisni paket (Service Pack)?

Šta je servisni paket (Service Pack)?

Servisni paket (Service Pack) je kolekcija ažuriranja i ispravki, nazvanih zakrpe, za operativni sistem ili softverski program. Mnogi od ovih zakrpa se često isporučuju prije većeg servisnog paketa. Servisni paket omogućava laku i jednostavnu instalaciju.

Instalirani servisni paket teži da ažurira verziju za Windows. Svaki Microsoft Windows operativni sistem ima poznato ime, kao što je Windows 10 ili Windows Vista, ali iza svakog zajedničkog imena je stvarni Windows verzijski broj.

AIKU računari - Šta je servisni paket (Service Pack)? 3

Više informacija o servisnim paketima

Servisni paketi često uključuju nove funkcije pored ispravki. Zbog toga jedna verzija programa ili operativnog sistema može biti mnogo drugačija od druge na drugom računaru. Posebno kada se jedan nalazi u ranijem servisnom paketu, a drugi je dva ili tri servisna paketa poslije.

Uglavnom, program ili operativni sistem upućuje na servisne pakete prema broju servisnih paketa koji su objavljeni. Na primjer, prvi servisni paket se obično naziva SP1, a drugi uzimaju svoje brojeve poput SP2 i SP5.

Većina, mada ne svi, operativni sistemi i softverski programi pružaju besplatne servisne pakete, putem ručnog ažuriranja sa web stranice programera ili putem funkcije auto-ažuriranja unutar programa ili operativnog sistema.

Servisni paketi se često objavljuju po rasporedu, svake godine ili svake dvije ili tri godine.

AIKU računari - Šta je servisni paket (Service Pack)? 2

Iako servisni paketi sadrže mnogo ispravki u jednom paketu, ne morate ručno instalirati svako ažuriranje posebno. Način na koji servisni paketi funkcionišu jeste da nakon što preuzmete inicijalni paket, jednostavno ga instalirajte kao i svaki program, a sve ispravke, nove funkcije i sl. se automatski instaliraju ili ćete imati par upita za klik.

Servisni paketi se ponekad nazivaju i paketi funkcija (skraćeno FP).

Koji servisni paket imam?

Lako je provjeriti koji je servisni paket instaliran na vašem operativnom sistemu Windows .

Provjeravanje verzije servisnog paketa pojedinačnog softverskog programa obično se može izvršiti pomoću opcija ” Help ” ili ” About ” u okviru programa. Najnoviji servisni paket može biti objavljen i na websajtu programera u odeljku Release notes (Napomene o izdanju) ili Changelog section (Odeljak o izmjenama), što je korisno ako koristite najnoviju verziju programa.

Da li koristim najnoviji servisni paket?

Kada jednom saznate na koji servisni paket Windows-a ili drugog programa koristite, provjerite da li je to najnovija dostupna verzija. Ukoliko nije najnoviji servisni paket, trebalo bi ga preuzeti i instalirati što je prije moguće.

U Windows-u, servisni paketi su najlakše dostupni preko Windows Update-a.

AIKU računari - NOVI RAČUNAR - POČNITE OVAKO! 1

Na primer, ako želite da preuzmete Windows 7 servisni paket 1, samo pogledajte link Windows Service Packs, pronađite pravo preuzimanje na osnovu tipa vašeg sistema, preuzmite povezanu datoteku, a zatim ga pokrenite kao i svaki program koji preuzmete i instalirate.

1 thought on “Šta je servisni paket (Service Pack)?

  1. Šta je zakrpa (Patch)? - 26. Avgusta 2018.

    […] Zbirka već izdatih zakrpa se često naziva servisnim paketom. […]

Comments are closed.

Scroll to top