AIKU računari - File History - Kako koristiti u OS Windows 10? 1

File History – Kako koristiti u OS Windows 10?

Niko ne voli previše razmišljati o tome, ali backup vaših podataka je suštinski dio vlasništva bilo kog Windows računara. Od operativnog sistema Windows 7, Microsoft je ponudio relativno lako rješenje za backup, zvano File History, koje svakog sata (ili češće) ako želite kopira bilo koju nedavno izmijenjenu datoteku i čuva je na eksternom hard disku spojenom na vaš računar. To je jednostavan način da budete sigurni da vaši dokumenti imaju backup.
Ako vam nekada zatreba da vratite datoteku ili skup datoteka, File History vam omogućava brzi pristup njima. File History možete da koristite da biste pristupili datotekama u tačno određenom vremenu-momentu, kao što su dvije sedmice ili mjesec dana ranije.

Šta File History ne radi?

AIKU-File History 1

File History ne pravi kompletan backup vašeg računara, tačnije sistemskih datoteka. Umjesto toga, on prati podatke na vašim korisničkim računima, kao što su vaši dokumenti, fotografije i video fascikle. Ipak, ako imate Windows 10 računar i još uvijek ne pravite backup, preporučili bi vam podešavanje File History.
Evo kako da ga koristite u operativnom sistemuWindows 10.

Prvi koraci

Prije nego što uradite bilo šta, provjerite da li je eksterni hard disk povezan sa vašim računarom. Kapacitet eksternog hard diska  zavisi od toga koliko datoteka imate na svom računaru.

AIKU-File History 2

Najbolje bi bilo koristiti disk sa najmanje 500GB. Na taj način možete zadržati nekoliko rezervnih kopija vaših datoteka i pristupiti višestrukim verzijama predmeta koji se često mijenjaju.

Aktiviranje File History

Kliknite na meni Start, otvorite aplikaciju Settings, a zatim kliknite na dugme Update & Security. Na sledećem ekranu u lijevom navigacionom panelu kliknite Backup. Zatim, u glavnom prozoru za pregled aplikacije Settings kliknite na Add a drive pod opcijom Backup using File History kako je prikazano nа slici.

AIKU-File History 3

Kliknite i pojavljuje se panel koji prikazuje sve disk jedinice povezane sa vašim računarom. Izaberite onu koju želite koristiti za File History i završili ste. Sada pod opcijom File History, trebalo bi da vidite aktivirano  dugme za klizač koji je označen kao Automatically back up my files.

Tako je lako

Ako želite samo da napravite backup i više ne razmišljate o tome, onda ste gotovi. Samo držite eksterni disk priključen na računar, ili ga priključujte često, imaćete rezervnu kopiju svih vaših ličnih datoteka.
Međutim, za one koji žele malo više kontrole, kliknite More options ispod naslova File History kako je to prikazano na slici.

AIKU-File History 4

Prilagođavanje File History

Na sledećem ekranu ćete vidjeti različite backup opcije. Na vrhu su opcije koliko često želite (ili ne) da File History sačuva novu kopiju datoteka. Podrazumijevana vrijednost je svaki sat, ali možete podesiti da se to dešava svakih 10 minuta ili rjeđe, kao i jednom dnevno.
Postoji i opcija za određivanje koliko dugo želite da zadržite rezervne kopije datoteka. Podrazumijevana postavka je da ih držite”Forever”, ali ako želite da uštedite prostor na eksternom hard disku, možete da izbrišete svoje rezervne kopije svakog mjeseca, svake dve godine ili kada vam je potreban prostor da biste napravili mjesta za novi backup.
Pomjerite ka dole dalje, a vidjećete listu svih foldera File History. Ako želite ukloniti bilo koji od ovih foldera, kliknite jednom na njih, a zatim kliknite na Remove.
Da biste dodali fasciklu, kliknite na dugme Add a folder odmah ispod naslova Backup these folders.

AIKU-File History 5

Postoji opcija isključivanja određenih foldera u slučaju da želite da budete sigurni da File History nikada ne čuva podatke iz određene fascikle na vašem računaru.
To su osnove za korištenje File History. Ako želite da prestanete da koristite File History, pomjerite dole do samog dna ekrana backup-a ipod naslovom Backup to a different drive kliknite na Stop using the drive.

Scroll to top