AIKU računari - Kako obrisati praznu stranicu u MS Word-u? 3

MS Word – Kako obrisati praznu stranicu?

Ukoliko imate praznu stranicu u Microsoft Word dokumentu koje želite da se riješite, postoji nekoliko načina za to. Ove opcije funkcionišu u skoro svakoj verziji Microsoft Word-a, uključujući Word 2003, Word 2007, Word 2010, Word 2013, Word 2016 i Word Online, dio Office 365.

Koristite taster Backspace

Jedan od načina za uklanjanje prazne stranice u Microsoft Word-u, pogotovo ako je na kraju dokumenta, jeste da koristite taster Backspace na tastaturi. Ovo funkcioniše ako ste slučajno ostavili prst na traci sa razmakom i pomjerili kursor miša na nekoliko linija ili možda čitavu stranicu.

Backspace

Da biste koristili taster Backspace:

 1. na tastaturi držite pritisnut taster Ctrl i pritisnite taster End. Ovo će vas odvesti do kraja vašeg dokumenta,
 2. pritisnite i zadržite taster Backspace,
 3. nakon što kursor dostigne željeni kraj dokumenta, pustite ga.

Koristite taster Delete

Na tastaturi možete da koristite taster Delete na sličan način kako ste koristili taster Backspace opisan u prethodnom pasusu. Ovo je dobra opcija kada prazna stranica nije na kraju dokumenta.

AIKU računari - Kako obrisati praznu stranicu u MS Word-u? 1
Delete

Da biste koristili taster Delete:

 1. postavite kursor na kraj teksta koji se pojavljuje prije prazne stranice,
 2. pritisnite Enter na tastaturi dva puta,
 3. pritisnite i držite taster Delete na tastaturi dok neželjena stranica nestane.

Koristite simbol Show / Hide

Ako prethodno navedene opcije nisu uspjele, najbolja opcija sada je da koristite Show / Hide simbol i tačno vidite šta je na stranici koju želite ukloniti. Možda ćete tu pronaći  manuelni „page break“; ljudi ga često ubacuju da „prelome“ duge dokumente. Na kraju svakog poglavlja knjige, naprimjer, postoji „page break“ na stranici.

Show / Hide

Pored nenamjernih page break – ova stranice, postoji mogućnost da Microsoft Word dodaje dodatne (prazne) paragrafe. Ponekad se ovo dešava nakon što ste umetnuli tabelu ili sliku. Bez obzira na uzrok, koristeći opciju Show / Hide, možete vidjeti tačno šta je na stranici, da je odaberete i izbrišete.

Da biste koristili dugme Show / Hide u programu Word 2016:

 1.  kliknite na Home tab,
 2. kliknite na dugme Show / Hide koje se nalazi se u odeljku Paragraf i izgleda kao  P okrenuto unazad,
 3. pogledajte praznu stranicu i oko nje; koristite miš da istaknete neželjeno područje; to bi mogla biti tabela ili slika ili jednostavno prazne linije,
 4. pritisnite taster Delete na tastaturi,
 5. ponovo kliknite na dugme Show / Hide da biste isključili ovu funkciju.

Taster Show / Hide je dostupan i u drugim verzijama Microsoft Word-a, i može se omogućiti i onemogućiti pomoću jezička Home i drugih komandi, ali najlakše je koristiti kombinaciju tastera Ctrl + Shift + 8. Funkcioniše u svim verzijama uključujući Word 2003, Word 2007, Word 2010, Word2013, Word 2016 i Word Online, dio Office 365-a.

Scroll to top