AIKU računari - Kako da promijenite lokaciju preuzimanja datoteka

Kako da promijenite lokaciju za preuzimanje datoteka

Postoji mnogo načina za preuzimanje datoteka na računarima, na primjer kroz uslugu cloud,  kao što je Dropbox ili direktno sa nečijeg servera preko FTP-a. Čak i sa svim dostupnim metodama, većina svakodnevnih preuzimanja se odvija direktno u Web pretraživaču.

Kada se preuzimanje datoteka pokrene u vašem pretraživaču, traženi fajlovi se obično stavljaju na unaprijed definisanu lokaciju na hard disku.

Ovo može da bude folder za preuzimanje operativnog sistema, desktop ili negdje drugo. Svaki pretraživač nudi mogućnost modifikacije ovog podešavanja, omogućavajući vam da odredite tačnu destinaciju za sve preuzete datoteke. U nastavku su navedeni koraci koje treba preduzeti da biste izmijenili lokaciju za preuzimanje u nekoliko popularnih pretraživača.

Google Chrome

1.Kliknite na dugme Chrome meni, prikazano sa tri horizontalne linije i nalazi se u gornjem desnom uglu prozora pretraživača.

2.Kada se pojavi padajući meni, izaberite Settings.

3.Chrome-ov interfejs za podešavanja sada bi trebalo da bude prikazan u novom jezičku ili prozoru. Takođe možete pristupiti ovom interfejsu tako što ćete unijeti sledeći tekst u adresnu traku pretraživača: chrome: // settings. Dođite do dna ekrana i kliknite na link Show advanced settings (Prikaži napredne postavke).

4.Prevucite ka dole dok ne locirate odeljak Downloads (Preuzimanja).

5.Biće prikazana trenutna lokacija na kojoj su snimljene preuzete datoteke, zajedno sa tasterom Change (Promijeni). Da biste izmijenili Chrome lokaciju za preuzimanje, kliknite na ovo dugme i izaberite željeno mesto.

6.U ovom odjeljku Preuzimanja takođe se nalazi opcija sa oznakom Ask where to save each file before downloading (Pitaj gdje da sačuvate svaku datoteku prije preuzimanja), uz potvrđujuće polje. Disabled (onemogućeno) je podrazumijevano, ovo podešavanje upućuje Chrome da vas pita za lokaciju svaki put kada se preuzimanje pokrene u pretraživaču.

Mozilla Firefox

1.Unesite tekst u adresnu traku Firefox-a i pritisnite taster Enter: about: preferences.

2.Opšte postavke pretraživača sada bi trebale biti prikazane na aktivnom jezičku. Pronađite odjeljak Preuzimanja, koji sadrži sledeće dve opcije u pratnji radio tastera.

Save files to (Sačuvajte datoteke na): Podrazumevano je Enabled (omogućeno), ova opcija navodi Firefox da sačuva sve datoteke koje su preuzete preko pretraživača na određenu lokaciju na hard disku ili eksternom uređaju. Da biste izmijenili ovu lokaciju, kliknite na dugme Browse i izaberite željeni disk i folder.

Always ask me where to save files (Uvijek pitaj gdje da sačuvaš datoteke): Kada je omogućen, Firefox će vas zamoliti da navedete lokaciju za preuzimanje datoteka svaki put kada se pokrene prenos datoteka.

Opera

1.Upišite sledeći tekst u adresnu liniju Opere pritisnite taster Enter: opera://settings.

2.Opera interfejs Settings / Preferences bi trebalo sada da bude prikazan u novom jezičku ili prozoru. Kliknite na Basic, koji se nalazi u lijevom prozoru menija, ako već nije izabran.

3.Izaberite odjeljak Downloads (Preuzimanja), pozicioniran blizu vrha stranice. Vidjećete trenutnu lokaciju u kojoj se čuvaju datoteke, zajedno sa dugmetom Change (Promijeni). Da biste izmijenili ovu lokaciju, kliknite na dugme Promijeni i izaberite novu destinaciju.

4.Odjeljak  Downloads sadrži i opciju označenu Ask where to save each file before downloading (Pitaj gdje da sačuva svaku datoteku prije preuzimanja). U pratnji kvadratića i podrazumijevano inactive (neaktivan), ova postavka dovodi do toga da Opera zatraži određenu lokaciju svaki put kada se preuzimanje datoteka izvrši.

Internet Explorer 11

1.Kliknite na meni Tools, prikazan ikonicom zupčanika u gornjem desnom uglu prozora pretraživača.

2.Kada se pojavi padajući meni, izaberite View downloads (Pregled preuzimanja). Takođe možete koristiti i prečicu na tastaturi: CTRL + J.

3.IE11 prozor za preuzimanja sada bi trebalo da bude vidljiv i prekrije prozor pretraživača. Kliknite na link Opcije, koja se nalazi u donjem lijevom uglu ovog prozora.

4.Prozor Download Options bi trebalo da bude vidljiv, prikazujući trenutnu destinaciju pretraživača za sva preuzimanja datoteka. Da biste izmijenili ovu lokaciju, kliknite na dugme Browse i izaberite željeni disk i folder.

5.Kada budete zadovoljni sa novim postavkama, kliknite na dugme OK da biste se vratili u sesiju pretraživanja.

Scroll to top