AIKU računari - Kako koristiti File History u Windows 10

Kako koristiti File History u Windows 10

Niko ne voli previše razmišljati o tome, ali backup vaših podataka je bitan dio posjedovanja bilo kog Windows računara. Od operativnog sistema Windows 7, Microsoft je ponudio relativno lako rješenje za backup, zvano File History, koje svakog sata (ili češće) kopira bilo koju nedavno izmijenjenu datoteku i čuva na eksternom uređaju spojenom na vaš računar. To je jednostavan način da vaši glavni dokumenti budu sigurni.

Tako da, ako vam treba povratiti datoteku ili skup datoteka, File History vam omogućava brzi pristup ka njima. Možete da koristite File History da biste pristupili datotekama koje ste otvarali u tačno određeno vrijeme, npr. dvije sedmice ili mjesec dana ranije.

AIKU računari - Kako koristiti File History u Windows 10 1

Šta File History ne radi

File History ne čini kompletan backup vašeg računara uključujući sistemske datoteke. Umjesto toga, on pazi na podatke na vašim korisničkim računima, kao što su vaši dokumenti, fotografije i video fascikle. Ipak, ako imate Windows 10 računar i još uvijek ne radite backup, preporučili bismo vam podešavanje File History.

Evo kako da ga koristite u operativnom sistemu Windows 10.

Prvi koraci

Prije nego što uradite bilo šta, provjerite da li imate eksterni hard disk povezan sa vašim računarom. Koliko veliki eksterni hard disk mora biti zavisi od toga koliko datoteka imate na svom računaru. Obzirom na današnje cijene eksternih hard diskova koristite disk sa najmanje 500GB. Na taj način možete zadržati nekoliko rezervnih kopija vaših datoteka i pristupiti višestrukim verzijama koje se često mijenjaju.

AIKU računari - Kako koristiti File History u Windows 10 2

Aktivacija File History

Kliknite na meni Start, otvorite aplikaciju Settings, a zatim kliknite na dugme Update & Security. Na sledećem ekranu u lijevoj navigacionoj tabli kliknite Backup. Zatim, u glavnoj oblasti za pregled aplikacije Settings kliknite na dugme Add a drive pod naslovom Backup using File History kao što je prikazano na slici.

AIKU računari - Kako koristiti File History u Windows 10 3

Kliknite i pojaviće se panel koji prikazuje sve disk jedinice povezane sa vašim računarom. Izaberite onu koju želite koristiti za File History i završili ste. Sada pod naslovom File History, trebalo bi da vidite aktivirano dugme sa oznakom Automatically backup my files (Automatsko pravljenje rezervnih kopija datoteka).

Tako je lako

Ako želite samo da napravite backup i više ne razmišljate o tome, onda ste gotovi. Samo držite eksterni disk priključen na računar, ili ga priključite s vremena na vrijeme i dobićete backup svih vaših ličnih datoteka.

Međutim, za one koji žele malo više kontrole, kliknite na More options ispod File History kao što je prikazano.

AIKU računari - Kako koristiti File History u Windows 10 4

Na sledećem ekranu ćete vidjeti različite backup opcije. Na vrhu su opcije koliko često (ili ne) želite da File History sačuva novu kopiju datoteka. Podrazumijevana vrijednost je svaki sat, ali možete podesiti da se desi svakih 10 minuta ili rjeđe kao i jednom dnevno.

Postoji i opcija za određivanje koliko dugo želite da čuvate backup datoteka. Podrazumijevana postavka je da ih držite “Forever”(zauvijek), ali ako želite da uštedite prostor na eksternom disku, možete da brišete svoje rezervne kopije svakog mjeseca, svake dve godine ili kada vam je prostor potreban da biste napravili prostor za novi backup.

Pomjerite  li na dole dalje, a vidjećete listu svih foldera File History. Ako želite ukloniti bilo koji od ovih foldera, kliknite jednom na njih, a zatim na dugme Remove (Ukloni).

AIKU računari - Kako koristiti File History u Windows 10 5

Da biste dodali fasciklu, kliknite na dugme Add a folder (Dodaj fasciklu) odmah ispod Backup these folders.

Na kraju, postoji mogućnost isključivanja određenih foldera u slučaju da želite da budete sigurni da File History ne čuva podatke iz određene fascikle.

Ovo su osnove za korištenje File History. Ako želite da prestanete da koristite File History, pomjerite na dole do samog dna ekrana rezervnih opcija i pod naslovom Backup to a different drive i kliknite na Stop using the drive.

Scroll to top