AIKU računari - Screen resolution 12

Screen resolution (Rezolucija ekrana)

Screen resolution (Rezolucija ekrana) će odrediti veličinu teksta, slika i ikona na vašem ekranu.

To je broj piksela (pixel) na monitoru koji su ustvari obojene tačke. Izražena  je u brojevima piksela koji se nalaze u vodoravnim i uspravnim linijama monitora, npr. 1024×768. Podešavanje ispravne rezolucije ekrana je važno zato jer rezolucija ekrana koja je prevelika i rezultira malim tekstom i grafikom može dovesti do nepotrebnog  naprezanja očiju. S druge strane, korištenjem rezolucije koja je preniska, žrtvujete prostor ekrana, jer su tekst i slike preveliki. Potrebno je pronaći rezoluciju koja najbolje odgovara i vašim očima i monitoru.

U operativnom sistemu Windows koraci za promjenu rezolucije ekrana su brzi i prilično jednostavni, ali postoje male razlike u zavisnosti od vaše verzije operativnog sistema Windows.

Otvorite Control Panel iz Power User Menu-a (Win + X tastatura) ako je u pitanju Windows  8, ili u Start meniju u starijim verzijama Windows-a.

AIKU računari - Screen resolution

Možete otvoriti Control Panel iz Run dialog box ili Command Prompt sa komandom control panel.

AIKU računari - Screen resolution 1

Otvorite Appearance and Personalization (ili Appearance and Themes u XP) .

Izaberite Display ili, ako je riječ o  operativnom sistemu Windows Vista, Personalization.

Da biste pronašli postavke rezolucije ekrana u operativnim sistemima Windows 8 ili 7, izaberite Adjust screen resolution (Prilagodite rezoluciju ekrana) .

AIKU računari - Screen resolution 3

Korisnici operativnog sistema Windows Vista trebaju koristiti opciju Display Settings.

U operativnom sistemu Windows XP, ovo se nalazi na kartici (Settings) Podešavanja u Display Properties.

Koristite padajući meni ili klizač pored Rezolucije (XP ga naziva Screen Resolution) da biste izabrali drugu postavku rezolucije.

AIKU računari - Screen resolution 6

U Windows 10 klkinite na dugme Start, izaberite Setings, pa potom System.

AIKU računari - Screen resolution 2

AIKU računari - Screen resolution 4

Kliknite na Advanced display settings.

AIKU računari - Screen resolution 5

Zatim izaberite odgovarajuću rezoluciju.

AIKU računari - Screen resolution 7

U većini slučajeva najbolji izbor je i najveći mogući koji vam se nudi u padajućem meniju tj. ono što je preporučeno od samog sistema.” Najbolje ” postavke su subjektivne.

Neke vrste softvera zahtjevaju podešavanje postavki ekrana na određenoj veličini. Ako se pojavljuju greške pri otvaranju određenih naslova softvera, obavezno po potrebi napravite promjene.

Kliknite Apply ili OK da biste sačuvali promjene. Restart je nepotreban.

AIKU računari - Screen resolution 9

odnosno

AIKU računari - Screen resolution 8

Windows će automatski odrediti najbolju rezoluciju zasnovanu na vašem monitoru, pored preporučene rezolucije stajaće Recommended. Neki monitori, posebno LCD ekrani, imaju izvorne rezolucije koje najbolje izgledaju na ekranu. Ako koristite rezoluciju koja nije izvorna rezolucija, slike se mogu biti mutne i tekst neće biti ispravno prikazan.

Ako niste sigurni koju rezoluciju biste izabrali, kliknite Apply umesto OK da biste vidjeli promjene. Imaćete nekoliko sekundi da sačuvate promjene prije nego što se rezolucija ekrana vrati u prvobitno stanje.

AIKU računari - Screen resolution 10

Ako niste zadovoljni odabranom rezolucijom, jednostavno ponovite prethodne korake da biste postavili željenu rezoluciju.

Ukoliko koristite više od jednog monitora na vašem računaru, moraćete da podesite rezoluciju i druge opcije za svaki monitor pojedinačno klikom na monitor koji želite da konfigurišete. Ako niste sigurni koji monitor je “1” ili “2” ili tako dalje, kliknite na dugme Identify – broj će se pojaviti na svakom monitoru.

Moguće je promijeniti rezoluciju ekrana na postavku koju vaš monitor ne podržava. Ako se ovo desi, ekran će verovatno postati crn i sprečava vas da vidite bilo šta, uključujući i miš.

Drugi način na koji možete da promjenite postavku rezolucije ekrana u nekim verzijama operativnog sistema Windows je da desnim tasterom miša kliknete na radnu površinu i izaberete Display, Screen resolutin ili Properties, u zavisnosti od verzije koju koristite. Onda pratite iste korake koji su ovdje navedeni.

AIKU računari - Screen resolution 11

Prilikom izbora rezolucije za prikaz, zapamtite da je što je rezolucija veća, manji objekti će se pojaviti na ekranu, a obrnuto sa nižim rezolucijama.  Najbolje da testirate različite rezolucije i pronađete onu koja vam najviše odgovara.

Scroll to top