AIKU računari - ŠTA JE MALVER (Malware)? 5

ŠTA JE MALVER (Malware)?

Malver (eng. Malware), kao skraćeni spoj riječi maliciozni i softver, je sveobuhvatan termin za zlonamjerno dizajnirane softvere.

Pod zlim namjerama se podrazumijeva krađa vaših privatnih informacija ili stvaranje tajnog pristupa vašem  računaru, odnosno pristupa bez vaše dozvole. Međutim, svaki softver koji radi bilo šta, a da vam nije rekao da će to učiniti može se smatrati malverom.

AIKU računari - Šta je Malver (Malware)?
Malver se ponekad naziva “badware” i često se koristi kao sinonim za mnoge vrste malvera, navedene u nastavku.

U pravnim dokumentima, malver se ponekad naziva kontaminacija računara tako da ako ikad se sretnete s tim, znajte , to je samo fensi način da se kaže malver.

Koje su uobičajene vrste Malvera?

Iako se neki od ovih termina mogu koristiti za opisivanje legitimnog nezlonamjernog softvera, generalno  se shvata da malver postoji u jednom od sledećih oblika:

Virus: Štetan računarski program koji sam sebe može da kopira i zarazi računar.
Crv (Worm): Zlonamjeran računarski program koji preko mreže šalje sopstvene kopije na druge računare
Spajver (Spyware): Malver koji od ljudi prikuplja informacije bez njihovog znanja
Adver (Adware) – Program sa reklamama: Softver koji na računaru automatski reprodukuje, prikazuje ili preuzima oglase
Trojanac (Trojan horse): Štetan program koji se pretvara da je korisna aplikacija, ali koji nakon instaliranja nanosi štetu računaru ili krade informacije
Browser otmičar (Browser hijacker): softver koji mijenja web preglednik
Rootkit: Softver koji dobija administrativna prava za maliciozne namjere.

AIKU računari - ŠTA JE MALVER (Malware)? 1

Postoje i druge vrste programa ili dijelova programa, koji se mogu smatrati zlonamjernim zbog jednostavne činjenice da oni imaju maliciozne namjere, ali iste su toliko uobičajene da imaju svoju kategoriju.
AIKU računari - ŠTA JE MALVER (Malware)? 2
Neke vrste advera (adware- advertising-supported software), tj oglašivačkih softvera, ponekad se smatraju malverom, ali obično samo kada su reklame dizajnirane da prevare korisnike da preuzmu drugi, maliciozni softver.

Kako dolazi do infekcije malverom?

AIKU računari - ŠTA JE MALVER (Malware)? 3Malver može zaraziti računar ili neki drugi uređaj na brojne načine.

To obično biva potpuno slučajno, često putem preuzimanja softvera koji je u paketu sa zlonamjernom aplikacijom.

Neki malveri mogu dospjeti na računar iskorištavanjem sigurnosnih propusta u programima operativnog sistema i softvera. Zastarjele verzije pretraživača, a često i njihovi dodaci (add-ons, plug-ins), su lake mete.

AIKU računari - ŠTA JE MALVER (Malware)? 6

Većinom, međutim, malver je instaliran od strane korisnika previdom i instaliranjem programa koje uključuju maliciozni softver. Mnogi programi automatski instaliraju malver alate kao što su, preuzimanje asistenata, sistemski i Internet optimizatori, lažni antivirusni softver i drugi alati.

Još jedan izvor malvera je putem preuzimanja softvera koji se na prvi pogled čine kao nešto sigurno npr. jednostavna slika, video ili audio datoteka, ali u stvarnosti je štetna izvršna datoteka koja instalira maliciozni program.

Kako ukloniti malver?

Osim najozbiljnijih malver infekcija, većina se uklanja uz nekoliko jednostavnih koraka, mada je neke lakše ukloniti od drugih. 

Najčešći tipovi zlonamjernog softvera su stvarni programi kao i legitimni softver koji koristite svaki dan. Ti programi  se mogu deinstalirati, baš kao i sve drugo, iz kontrolne table, barem u Windows operativnim sistemima.

AIKU računari - ŠTA JE MALVER (Malware)? 4Međutim, drugi malveri, su složeniji za uklanjanje, kao što su rogue registry keys i pojedinačne datoteke koje se mogu samo ručno ukloniti. Ove vrste malver infekcija se najbolje uklanjaju sa antimalver alatima i sličnim specijalizovanim programima.

Izbjegnite  zlonamjerni softver  onemogućavajući mu da iskoristiti sigurnosne propuste u vašim programima, te  ažurirajte softver kada su dostupna ažuriranja, posebno ona za Windows.

Scroll to top