AIKU računari - Šta je tečno hlađenje (Liquid Cooling)? 1

Šta je vodeno hlađenje (Liquid Cooling)?

Najprostije rečeno, vodeno hlađenje (Liquid Cooling) je korišćenje tečnosti za smanjenje zagrijavanja i buke u personalnom računaru.

Tokom godina, brzina procesora i grafičke kartice se dramatično povećava. Da bi generisali nove brzine, procesori imaju više tranzistora, izvlače više snage i imaju vecu frekvenciju. To dovodi do toga da računar generiše više toplote. Svim modernim PC procesorima su dodani hladnjaci kako bi pokušali smanjiti toplotu prebacujući je u okruženje. Ventilatori postaju glasniji i veći, pa se razmatraju nova rješenja, odnosno tečno hlađenje.

Vodeno hlađenje je u suštini hladnjak za procesore unutar računara. Kao i hladnjak za automobil, sistem za hlađenje tečnosti  radi tako da tečnost cirkuliše kroz hladnjak koji je priključen na procesor. Kako tečnost prolazi kroz hladnjak, toplota se prenosi sa vrućeg procesora u hladniju tečnost. Vruća tečnost se zatim pomjera na hladnjak na zadnjoj strani kućišta i prenosi toplotu na ambijentalni vazduh van kućišta. Hlađena tečnost zatim putuje kroz sistem do komponenti kako bi nastavila proces.

AIKU računari - Šta je tečno hlađenje (Liquid Cooling)? 3

Koje su prednosti?

Vodeno hlađenje je mnogo efikasniji sistem za odvođenje toplote od procesora izvan sistema. Ovo omogućava veće brzine u procesoru jer su okolne temperature CPU-a ili grafičkog jezgra još uvek u okviru specifikacija proizvođača. To je glavni razlog zašto ekstremni overclockeri daju prednost korišćenju hlađenja  pomoću tečnosti.

Neki su skoro udvostručili brzinu procesora koristeći veoma kompleksna rješenja za hlađenje pomoću tekućine.

Druga prednost vodenog hlađenja je smanjenje buke unutar računara. Najnovije kombinacije hladnjaka i ventilatora generišu puno buke, jer ventilatori moraju procirkulisati veliku količinu vazduha preko procesora i kroz sistem.

Mnogi CPU-i visokih performansi zahtjevaju brzinu ventilatora preko 5000 obrtaja u minuti, što može dovesti do jakog zvuka. Overclocking CPU-a zahtjeva još veći protok vazduha preko CPU-a, ali uz vodeno hlađenje obično nije tako velika potreba za ventilatorima.

Generalno postoje dva pokretna dela u sistemu za hlađenje tečnosti. Prvi je radno kolo koje je pumpa uronjen u tečnost da bi tečnost cirkulisala kroz sistem. Ovo generalno pravi jako malo buke jer tečnost djeluje kao izolator. Drugi je ventilator na spoljašnjosti kućišta i pomaže cirkulaciju vazduha preko rashladnih cijevi hladnjaka. Oba ova dijela ne moraju da se pokreću uz velike brzine, što smanjuje količinu buke od strane sistema.

AIKU računari - Šta je tečno hlađenje (Liquid Cooling)?

Koji su nedostaci?

Vodeno hlađenje zahtjeva dovoljno prostora u kućištu računara da bi efikasno radilo. Da bi sistem pravilno funkcionisao, mora postojati prostor za dijelove kao što su radno kolo, rezervoar za tečnost, cjevčice, ventilator i napajanje. Zahtevaju veća kućišta na sistemima koji odgovaraju svim ovim dijelovima u kućištu računara. Moguće je imati veliki deo sistema izvan kućišta, ali onda će zauzeti prostor na ili oko radne površine.

Nove tehnologije zatvorene petlje poboljšale su zahtjeve za prostorom smanjujući ukupno zauzimanje prostora. One još uvek imaju specifične zahtjeve u pogledu veličine kako bi se  uklapale u kućište desktop računara. Konkretno, potrebno je dovoljno prostora za hladnjak da zamijeni jedan od unutrašnjih ventilatora kućišta. Drugo, cijevi za sistem hlađenja moraju biti u mogućnosti da dosegnu od komponente koju treba hladiti do hladnjaka. Obavezno provjerite da li je kućište dovoljno veliko prije kupovine sistema za vodeno hlađenje pomoću zatvorene petlje. Konačno, sistem zatvorene petlje će hladiti samo jednu komponentu ako hoćete da hladite i CPU i video karticu, potreban vam je prostor za dva sistema.

Vodeno hlađenje po mjeri i dalje zahtijeva značajan nivo tehničkog znanja za instalaciju. Iako postoje neki kompleti za kupovinu od nekih proizvođača hlađenja, oni i dalje moraju biti instalirani u PC kućište. Svako kućište ima drugačiji izgled tako da cijevi moraju biti isječene i usmjerene posebno za korišćenje u prostoru unutar sistema. Takođe, ako sistem nije pravilno instaliran, curenje može prouzrokovati ozbiljna oštećenja komponenti unutar sistema. Postoji mogućnost oštećenja određenih dijelova sistema ako nisu pravilno pričvršćeni.

AIKU računari - Šta je tečno hlađenje (Liquid Cooling)? 2

Dakle, vodeno hlađenje vrijedi?

Uvođenje sistema za hlađenje pomoću tečnosti sa zatvorenom petljom, koje ne zahtjeva održavanje, generalno, vrlo je lako instalirati u sistem desktop računara. Sistemi zatvorenih petlji ne mogu ponuditi performanse kao prilagođeni sistem sa većim rezervama tečnosti i većim hladnjacima, ali gotovo da nema rizika. Sistemi zatvorene petlje i dalje nude poboljšanja performansi veća od tradicionalnih hladnjaka CPU-a, uključujući i veće horizontalne hladnjake, ali se i dalje mogu uklapati u manja kućišta.

Vazdušno hlađenje je i dalje najčešći oblik hlađenja zbog jednostavnosti i troškova njegovog korištenja. Kako sistem nastavlja da se smanjuje, a zahtjevi za povećanjem performansi se povećavaju, vodena hlađenja postaju sve češća u desktop računarskim sistemima. Neke kompanije čak razmatraju mogućnost korišćenja opcija za hlađenje tečnosti za neke laptop računare visokih performansi.

Ipak, vodeno hlađenje je i dalje  uglavnom samo sistemima najekstremnijih performansi prilagođenih korisnicima ili visokokvalitetnim proizvođačima računara.

Scroll to top