AIKU računari - Device Driver 2

Device Driver

Drajver ili upravljački program (engl. Device Driver) je računarski program koji omogućava komunikaciju između programa višeg nivoa (operativnog sistema,aplikacija, itd.) i računarske opreme. Drajver  je mali dio softvera koji govori operativnom sistemu i drugom softveru kako komunicirati sa nekim od dijelova hardvera.

Na primjer, drajveri štampača će  reći operativnom sistemu, bez obzira u kom programu otvorite ono što želite štampati, tačno kako da odštampa informacije na stranici.

Drajveri zvučnih karti su  potrebni kako bi vaš operativni sistem tačno znao kako da prevede 1 i 0 koje čine MP3 datoteke u audio signale koje zvučna kartica reprodukuje u slušalice ili zvučnike.

Osnovna ideja je ista i sa  grafičkim karticama, tastaturom, monitorima, itd

AIKU računari - Device Driver

Kako zapravo drajveri rade?

Shvatite  drajvere kao  prevodioca između programa koji koristite i uređaja koji taj program želi nekako iskoristiti. Softver i hardver su kreirani od različitih ljudi ili kompanija i “govore” dva potpuno različita jezika pa prevodilac (drajver) im  omogućava da komuniciraju.

Drugim riječima, softver da naredbe drajveru šta želi da neki uređaj učini. Drajveri prihvataju ove naredbe i prevode ih u odgovarajuće naredbe za datu vrstu uređaja tako da ih uređaj može ispuniti.

Zahvaljujući upravljačkim programima – Device Driver , većina softverskih programa ne moraju znati kako da rade direktno sa  određenim hardverom, a drajver  se ne mora potpuno uključiti u korisničko iskustvo sa aplikacijama.

Umjesto toga, program i drajver jednostavno treba da  znaju kako se povezati jedni s drugima.

Ovo je prilično dobar posao za sve uključene, s obzirom na gotovo neograničene zalihe softvera i hardvera. Kad bi svi morali znati kako da komuniciraju međusobno, proces izrade softvera i hardvera bio bi, najblaže rečeno, nemoguć.

Kako upravljati drajverima ( Device Driver )?

Većinom, drajveri  se instaliraju automatski i ne zahtijevaju mnogo pažnje, osim povremenih ažuriranja  koja će popraviti bugove ili dodati novu funkciju.

Drajverima  za svaki dio hardvera  vašeg  računara Windows centralno upravlja iz Device Manager, koji je dostupan u svim verzijama Microsoft Windows. Mnogi problemi koji se mogu javiti na određenim dijelovima hardvera nisu problemi sa samim hardverom, već problemi sa drajverima koji su instalirani za taj hardver.

AIKU računari - Device Driver 1

Više o upravljačkim programima

Osim osnovnog softver-drajver-hardver odnosa, postoje neke druge situacije koje (ne)uključuju drajvere koje su nekako zanimljive.

Iako nije  uobičajeno, neki softveri su u  mogućnosti da direktno komuniciraju sa nekim vrstama hardvera – bez potrebe za drajverom! To je obično moguće samo kada softver šalje vrlo jednostavne komande na hardver, ili kada su oba razvijena od strane iste kompanije, to se može shvatiti kao neka vrsta “ugrađenih”drajvera.

Neki upravljački programi direktno komuniciraju sa uređajem, ali drugi su u slojevima. U tim situacijama, program će komunicirati s jednim drajverom prije toga drajver komunicira sa još jednim, i tako dalje do zadnjeg drajvera koji zapravo vrši direktnu komunikaciju s hardverom.

Ovi “srednji” drajveri  često ne obavljaju nikakvu funkciju osim što potvrđuju da drugi drajveri rade ispravno. Bez obzira na to, da li postoji jedan ili više njih u lancu, sve se to radi u pozadini, bez potrebe da znate bilo šta o tome.

Scroll to top