AIKU računari - Restart rješava probleme 2

Restart rješava probleme

Zašto restart tako dobro funkcioniše? Počnimo sa pričom o tome šta se dešava kada se računar pokreće:

Otvarate programe, zatvarate programe, možda čak instalirate i deinstalirate softver ili aplikacije. Ponekad su programi poput vašeg Internet pretraživača otvoreni satima, pa čak i danima, istovremeno. Mnogo drugih stvari  se zaustavlja i počinje – stvari koje nikada ne vidite.

Pokušajte da stvorite sliku upotrebe vašeg računara tokom nekoliko dana….Da, mi zaista mnogo koristimo računar…

Ono što možda ne shvatate je da puno toga što vi i vaš operativni sistem ostavljate za sobom, ostavlja nekakav otisak-trag, obično u obliku pozadinskih procesa koji ne bi trebalo da budu pokrenuti ili programi koji nisu bili usput zatvoreni.

aiku-slika2

Ovi “ostaci” zauzimaju vaše sistemske resurse, obično vašu RAM. Ako se se previše procesa odvija odjednom, počeće problemi, sistem  će biti usporen, imaćete programe koji se više ne otvaraju, poruke o grešci …

Kada restartujete računar, svaki program i proces se završava nakon što isključite napajanje.

Kada se računar pokrene ponovo, imate ponovo čistu tablu za ispis kao i brži radni računar.

Restart računara je isto što i reboot ili isključivanje, a zatim ručno uključivanje. Restart nije isto što i reset, koje je mnogo veći proces i obično znači  kompletno brisanje i vraćanje na “fabrički podrazumijevane vrijednosti”

aiku-slika3

Restart funkcioniše i na drugim uređajima

Ista logika važi i za druge uređaje koje ne zovete računar, ali su u osnovi isti.

Uređaji poput vašeg televizora, pametnog telefona, modema, rutera, DVR-a, kućnog sigurnosnog sistema, digitalnog fotoaparata (itd.) imaju sitne operativne sisteme i softver koji se ponašaju isto i imaju iste probleme kao i vaš računar. Čak se dešava i na Hubble svemirskom teleskopu.

Restart tih uređaja obično je jednostavan – isključivanje  napajanja na nekoliko sekundi, a zatim je uključenje. Drugim rečima: isključite ga iz struje i ponovo uključite.

Učestali restart je vjerovatno znak većeg problema

Povremeno je potrebno  i sasvim normalno restartovati računar, pogotovo ako radite neku vrstu posla koji zahtijeva veliku interakciju s operativnim sistemom, kao što su ažuriranje upravljačkih programa, instaliranja ispravki, reinstaliranje softvera itd.

Neke probleme restart rješava samo privremeno. Jedan dio hardvera može imati nedostatak, važni Windows fajlovi mogu biti oštećeni, ili možda imate infekciju malverom.

U tim slučajevima pogledajte  uputstva za svaki pojedinačni problem. Skeniranje sa System File Checker-om je često dobar pokušaj, i naravno, potpuno skeniranje malvera je uvijek korisno.

Scroll to top