AIKU računari - Stavimo sve na papir-ŠTAMPAČ 11

Stavimo sve na papir-ŠTAMPAČ

Štampač ili printer je uređaj koji prima tekstualni  i grafički izlaz iz računara i prenosi informacije na papir, obično na list papira standardne veličine. Štampači variraju u veličini, brzini, sofisticiranosti  i troškovima. U principu, skuplji štampači se koriste za štampanje u boji visoke rezolucije.

AIKU računari - Stavimo sve na papir-ŠTAMPAČ 2

Postoji nekoliko vrsta štampača:

Matrični štampač (ili igličasti – eng. Dot-Matrix), ovaj štampač se danas rijetko koristi, prvenstveno jer je izuzetno spor i jako bučan. Štampaju pomoću iglica, koje preko trake s bojom udaraju u papir. Monohromatski su, odnosno u boji trake koju koristimo. Koristi se još za štampanje dokumenata, kad trebamo više identičnih kopija npr. uplatnice tj. imaju mogućnost štampe na indigo papiru.AIKU računari - Stavimo sve na papir-ŠTAMPAČInkdžet (eng . Ink Jet) štampač – to su štampači  koji tekst i sliku kreiraju na način da se iz spremnika tinte (eng. Cartridge) na papir ubrizgava tinta. Mogu biti crno-bijeli i kolor. Koriste 4 osnovne boje: cijan, magenta, žuta i crna (CMYK – cyan, magenta, yellow and black). Štampa sliku tako što kontrolisano pušta kapljice tinte sa jednog ili više kertridža na različite tipove papira. Svaki proizvođač koristi različite tehnike i dimenzije kapljica, načine na koji su puštene na papir i softverski algoritam za miksovanje boje, što na kraju i određuje kvalitet štampe. Mogu da produkuju štampu sa jasnim tekstom i bogatim fotografijama.

AIKU računari - Stavimo sve na papir-ŠTAMPAČ 1

Laserski (engl. Laser) štampači kombinuju brzinu štampanja, odlične kopije i male troškove po stranici, najbolji  su za štampanje tekstova i jednostavnu grafiku. Štampaju na papir pomoću lasera, koji osvjetljava bubanj i time naelektriše površinu bubnja. Zatim bubanj prolazi kroz toner gdje se na naelektrisane dijelove bubnja lijepe fine čestice tinte u prahu,  potom papir prelazi preko bubnja i prah ostaje na papiru. Na kraju papir prolazi kroz grijač koji “zapeče” prah na papiru. I oni mogu biti crno-bijeli i kolor, ali cijena štampe u boji je 3 do 4 puta veća.

AIKU računari - Stavimo sve na papir-ŠTAMPAČ 4

Danas imamo i nekoliko posebnih kategorija štampača, a to su:

AIKU računari - Stavimo sve na papir-ŠTAMPAČ 5

Multifunkcionalni štampači (MFP) ili Sve-u-jednom (AIO) kombinuju kopir, skener, štampač i na nekim modelima faks mašinu, što ih čini savršenim za kućne korisnike i manje firme. MFP su dostupni ili sa laserskim štampanjem tekstova i povremeno grafike ili sa inkjet štampanje za vibrantne (treperave) fotografije. Najkvalitetniji modeli uključuju flatbed skenere, PictBridge kompatibilne USB portove i slot za memorijsku karticu za brzi pristup i autodupleks za obostrano štampanje.

AIKU računari - Stavimo sve na papir-ŠTAMPAČ 6

Snapshot (Photo) štampači – koriste više od 4 osnovne boje: cijan, magenta, žuta i crna (CMYK), da bi proizveli fotografije visokog kvaliteta. Neki specijalni foto štampači koriste inkjet tehnologiju, ali se mnogi oslanjaju na sublimaciju boja. Kvalitet više kod ovih štampača je da obično mogu štampati direktno sa kompatibilnih digitalnih kamera (PictBridge – specijalni tip USB konekcije) i da neki modeli mogu prihvatiti memorijske kartice kao što su CompactFlash, SD ili Sony Memory Stick. Snapshot štampači su ograničeni na 4 x 6 ili manje dimenzije, tako da ne mogu da prihvate standard 8,5 x 11.

AIKU računari - Stavimo sve na papir-ŠTAMPAČ 7

Portabl štampači – Ovi štampači su namijenjeni za osobe koje puno vremena provode na putu. Teški su od 0,9 do 2.2 kg i veliki su taman toliko da u njih stane standardni list papira. Portabl štampači koriste color-inkjet tehnologiju štampanja.

Nekoliko karakteristika štampača su bitne za većinu korisnika:

Boja – važna je za korisnike kojim je potrebno štampanje stranice za prezentacije ili mape, u slučajevima gdje boja bitan dio informacije. Štampač se  može podesiti samo na crno-bijelo  štampanje. Štampači u boji su skuplji za rad, tako da korisnici koji nemaju specifičnu potrebu za štampanjem u boji uglavom koriste jeftiniji crno-bijeli printer za rad.

AIKU računari - Stavimo sve na papir-ŠTAMPAČ 9

Rezolucija – Rezolucija štampača odnosi se na maksimalan broj tačaka po inču (engl. dots per inch, dpi) koje mogu biti odštampane, mjereći horizontalno i vertikalno. Možete odštampati dobar tekst na 600 dpi, što je najniža rezolucija kod modernih štampača. Iako proizvođači naduvavaju veličinu rezolucija u marketinške svrhe i brojevi više nisu u direktnoj korelaciji sa većim kvalitetom slika, rezolucija i dalje realno predstavlja kvalitet štampanog teksta, specijalno kod boljih tipova papira.

AIKU računari - Stavimo sve na papir-ŠTAMPAČ 8

Brzina – Ako mnogo štampate, brzina štampača postaje važana. Brzina štampanja izražava se u stranicama u minuti (engl. pages per minute, ppm). Današnji laserski štampači imaju brzine štampanja od 10 do 20 stranica u minuti, a oni namijenjeni kancelarijskoj primjeni od 20 do 45 stranica u minuti.

Memorija – Najviše štampača dolaze sa malom količinom memorije koja se može proširiti od strane korisnika. Značajnija razlika se neće primijetiti kod štampanja tekstualnih dokumenata koji ne zauzimaju mnogo prostora memorije, ali ako štampate velike slike ili grafičke fajlove, posebno na visokim rezolucijama, vrlo je važno da štampač ima više memorije.

Povezanost – USB (Universal Serial Bus) je istinski univerzalan. Danas svi printeri imaju USB 2.0 port. Štampači kao radne grupe takođe podržavaju štampanje preko „network“-a, koristeći standardni Ethernet kabl sa RJ-45 konektorom. Za bolju mobilnost, mnogi modeli podržavaju bežično štampanje, koristeći infracrveno, Wi-Fi sa ugrađenim print serverima i „cloud“ štampanje.

Dimenzije i tipovi papira – U ovu specifikaciju je uključeno sve od veličine i debljine različitih tipova papira kao i standardni i opcioni kapaciteti kaseta za papir. Generalno, svi inkdžet i lični laserski štampači štampaju na standardnom papiru (dimenzije A4,  „letter“ i „legal“), kovertama i imaju ulazne i izlazne kasete koje primaju najmanje 100 listova, osim „snapshot“ i portabl modela štampača. Mnogi modeli uključuju „tabloid-size“ štampanje, dupleks štampanje na obe strane i automatske dokument „feeder“-e za faks i kopiranje.

AIKU računari - Stavimo sve na papir-ŠTAMPAČ 10

Na kraju da sumiramo, nakon što razmotrimo svoje potrebe, odnosno koji smo profil korisnika štampača (kućni korisnik, student, fotograf, mala firma ili korporacija) donijećemo i odluku o vrsti štampača koji ćemo kupiti. Cijene štampača poslednjih godina djeluju vrlo primamljivo, ali treba  imati u vidu da je cijena štampača samo jedna stavka, potrošni materijal može značajno uticati na povećanje početnih troškova.

Scroll to top