Open post
AIKU računari - Šifriranje (Enkripcija) sa TrueCrypt

Šifriranje (Enkripcija) sa TrueCrypt

Šifriranje (Enkripcija) podataka odnosi se na ograničavanje pristupa sadržaju diska neželjenim korisnicima. Šifriranje (encryption) je pretvaranje izvornog teksta (plaintext) u šifrirani tekst (ciphertext) pomoću određene šifre (algoritma – AES, 3DES). Obrnuti postupak – dešifriranje (decryption) – odnosi se na omogućavanje čitanja šifriranih podataka korisnicima koji posjeduju ključ. Time su podaci zaključani na način da je tekst nečitljiv korisnicima koji ne posjeduju ključ (password). Zaštita vaših ličnih i poslovnih informacija je jednostavna pomoću besplatnog programa za šifriranje TrueCrypt. Preuzmite TrueCrypt, bestplatan program za šifriranje datoteka TrueCrypt je jednostavan za korištenje podaci se šifriraju u pravom vremenu (on-the-fly-encription, real-time encription), tj. podaci […]

Nastavi sa čitanjemMore Tag
Open post
AIKU računari - Kako napraviti particije na hard disku? 7

Kako napraviti particije na hard disku?

U prethodnom tekstu smo vam objasnili šta su particije na hard disku. Sada ćemo vam objasniti i kako napraviti particiju na hard disku. Nakon što ste uspješno instalirali Windows 10 na  vašem računaru, vaš sledeći korak bi trebao biti kreiranje particija na hard disku tako da možete bolje iskoristiti svoj prostor. Najbolji način za kreiranje particija u operativnom sistemu Windows 10 je korišćenje ugrađenog sistema za upravljanje diskovima – Disk Management ili pomoću alata komandne linije ‘DISKPART’. Evo koraka: Prijavite se na svoj Windows 10 računar sa administratorskim nalogom. (Proces kreiranja particija zahtjeva administrativne privilegije na računaru.) Kada se prijavite, […]

Nastavi sa čitanjemMore Tag
Open post
AIKU računari Savjeti - Particije na hard disku 2

Particije na hard disku

Disk particija se može smatrati sekcijom ili “dijelom” hard diska. Particija je ustvari samo logička podjela hard diska, ali se čini da je podijeljen na više fizičkih disk jedinica. Pojedini pojmovi koji su povezani sa particijom uključuju primarne, aktivne, proširene i logičke particije. Particijama se nazivaju dijelovi diska, koristi  se i termin uređaj (disk-drive),  i on se  obično odnosi na particiju sa dodeljenim slovom diska (npr. Drive C:). Kako podijeliti hard disk? U operativnom sistemu Windows, particionisanje osnovnih hard diskova se vrši preko alata za upravljanje diskovima – Disk Management tool. Napredno upravljanje particijama, kao što su proširenje i smanjivanje […]

Nastavi sa čitanjemMore Tag
Open post
AIKU računari - Kako izgleda vaša radna površina (Desktop)?

Kako izgleda vaša radna površina (Desktop)?

Ako ste primjetili da je vaš nekad „brz“ računar značajno usporio, pažljivo pogledajte kako izgleda vaša radna površina (Desktop). Da li je zatrpana ikonama, snimcima ekrana i datotekama? Svaka od tih stavki zahtijeva memoriju koju bi vaš računar mogao bolje iskoristiti na drugim mestima. Da biste ubrzali računar, očistite Windows desktop. Koliko datoteka se nalazi na vašoj radnoj površini? Svaki put kada  se Windows pokrene, radna memorija se koristi za prikaz svih datoteka na radnoj površini i za lociranje položaja svih datoteka koje predstavljaju prečice. Ako na desktopu ima desetine datoteka, one koriste puno radne memorije, u suštini bez svhe […]

Nastavi sa čitanjemMore Tag
Open post
AIKU računari - Advanced Startup Options 15

Advanced Startup Options

Advanced Startup Options (ASO) je centralizovani meni za oporavak, popravku i rješavanje problema u Windows 10 i Windows 8. Meni ASO se ponekad naziva i Boot Options menu. Advanced Startup Options je zamijenio System Recovery Options meni koji je dostupan u operativnim sistemima Windows 7 i Windows Vista. Sinonim za Advanced Startup Options je Windows Recovery Environment (WinRE). Zašto se koristi Advanced Startup Options meni? Alati dostupni na meniju Advanced Startup Options mogu se koristiti za pokretanje skoro svih popravaka, osvježavanja / resetovanja i dijagnostičkih alata dostupnih u operativnim sistemima Windows 10 i 8, čak i ako Windows neće  da […]

Nastavi sa čitanjemMore Tag

Posts navigation

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 20 21 22
Scroll to top