Open post
AIKU računari - Nadograditi ili zamijeniti? 6

Nadograditi ili zamijeniti PC?

Nadograditi ili zamijeniti desktop računar? Kako odrediti da li je bolje nadograditi ili zamijeniti stariji desktop računar? Prije razmatranja opcija nadogradnje ili zamjene, savjetuje se da korisnici čiste računarski softver kako bi pokušali da ubrzaju sistem. Često softver i programi koji su se akumulirali tokom vremena usporavaju sistem od optimalnih performansi. Prosječan desktop računar ima funkcionalni životni vijek od približno tri do osam godina. Dužina životnog vijeka u velikoj mjeri zavisi od vrste kupljenog sistema, napredovanja hardverskih komponenti i promjena u softveru koji pokrećemo. Tokom vremena korisnici će primjetiti da njihovi sistemi jednostavno nisu brzi kao što su bili, da […]

Nastavi sa čitanjemMore Tag
Open post
AIKU računari - Screen resolution 12

Screen resolution (Rezolucija ekrana)

Screen resolution (Rezolucija ekrana) će odrediti veličinu teksta, slika i ikona na vašem ekranu. To je broj piksela (pixel) na monitoru koji su ustvari obojene tačke. Izražena  je u brojevima piksela koji se nalaze u vodoravnim i uspravnim linijama monitora, npr. 1024×768. Podešavanje ispravne rezolucije ekrana je važno zato jer rezolucija ekrana koja je prevelika i rezultira malim tekstom i grafikom može dovesti do nepotrebnog  naprezanja očiju. S druge strane, korištenjem rezolucije koja je preniska, žrtvujete prostor ekrana, jer su tekst i slike preveliki. Potrebno je pronaći rezoluciju koja najbolje odgovara i vašim očima i monitoru. U operativnom sistemu Windows […]

Nastavi sa čitanjemMore Tag
Open post
AIKU računari - Pametan i jednostavan način za zaštitu podataka - Backup

Pametan i jednostavan način za zaštitu podataka – Backup

Čuvate „milion“ stvari u vašem računaru, za vas veoma bitnih, naravno. Pitanje koje se nameće prvo je: da li treba da napravite backup (rezervnu kopiju) svih podataka u računaru, a onda slijedi  i čitav niz drugih, sličnih…. Koliko imate kontrolu nad onim za šta je napravljen backup, prilikom korišćenja online backup servisa? Da li ste morali da napravite backup svih podataka u računaru ili drugom uređaju, i znate li šta backup uključuje? Gotovo svi online backup servisi omogućavaju jasnu kontrolu nad onim za šta želite da napravite backup. U većini slučajeva koristite podrazumijevani softver za online backup da biste izabrali […]

Nastavi sa čitanjemMore Tag
Open post
AIKU računari - Kako sakriti datoteke i fascikle u Windows 7, 8, 10

Kako sakriti datoteke i fascikle u Windows 7, 8, 10

Današnja generacija je u potpunosti digitalizovana sa računarskom i mobilnom tehnologijom. Koristimo računar u svakoj oblasti zbog njihove brzine i efikasnosti, uključujući obrazovanje, zabavu, bankarstvo, poslovanje, marketing, medicinu itd. Uz pomoć računara slušamo muziku, gledamo filmove, pretražujemo internet, igramo igrice i koristimo mnogo aplikativnih softvera Adobe Photoshop, Ms Office itd. Računar može da skladišti veliku količinu podataka. U situaciji kada veliki broj korisnika koristi jedan računar i moramo zaštititi naše podatke od drugih korisnika, opcija skrivanja foldera je dobra za skrivanje naših podataka, kao i pružanje zaštite našim podacima. Možete  čak i sakriti Lokalni Disk koristeći CMD. U situaciji kada […]

Nastavi sa čitanjemMore Tag
Open post
AIKU računari - Kako ukloniti vodeni žig sa slike? 6

Kako ukloniti vodeni žig sa slike?

Sa povećanjem umrežavanja, način na koji se koriste različiti mediji je dosta evoluirao. Internet je doveo do potpuno nove perspektive vlasništva digitalnih sadržaja i distribucije medijskih sadržaja preko interneta. Postoji mnogo načina zaštite autorskih prava različitih sadržaja na internetu. Najkorišćeniji oblik „sadržaja“ u svijetu računara i medija je “Slika”. Najbolji način  za zaštititu  od korištenja slika i provjeru kršenja autorskih prava je vodeni žig (Watermark),  koje većina autora stavlja na podijeljene slike. Slike sa vodenim žigom su najstariji i najčešće korišteni oblik zaštite sadržaja. Naravno da korisnici često žele ukloniti vodeni žig sa slike. Tradicionalni metod uklanjanja vodenog žiga uključivao […]

Nastavi sa čitanjemMore Tag

Posts navigation

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 20 21 22
Scroll to top