AIKU računari - Šta je UPS (Uninterruptible Power Suply)? 5

Šta je UPS ili kako sačuvati energiju?

Uređaj za neprekidno napajanje poznat kao UPS (Uninterruptible Power Supply) ili rezervna baterija (Battery Backup) se prvenstveno koristi kao rezervni izvor napajanja hardverskim komponentama desktop računara.

AIKU računari - Šta je UPS (Uninterruptible Power Suply)?
U većini slučajeva, ove komponente  hardvera uključuju glavni računar – kućište i monitor, ali drugi uređaji mogu biti priključen na UPS, u zavisnosti od veličine UPS-a.

Osim što djeluje kao backup kada nestane struje, većina uređaja takođe radi kao napajanje uređaja tako što osigurava da  napon bude stabilan i oprema je zaštićena od problema sa varijacijama u naponu električne mreže. Osnovna uloga UPS-a je da obezbjedi dovoljno vremena korisniku da nakon nestanka struje sačuva svoj rad i bezbjedno ugasi računar. On treba da štiti i od drugih neželjenih promjena mrežnog napona, odnosno kolebanja napona oko nominalne vrednosti (podnaponi i prenaponi) te od tzv. pikova, kratkotrajnih ali visokih skokova napona.

Ako računar ne prima konzistentan protok električne energije, javljaju se oštećenja. UPS sistem nije obavezan dio računarskog sistema, ali imati jedan u sklopu je svakako preporučljivo.

AIKU računari - Šta je UPS (Uninterruptible Power Suply)? 1

Popularni proizvođači UPS-a su: APC, PowerWalker, Belkin, CyberPower, Tripp Lite, i Ultra, kao i mnogi drugi.

UPS se nalazi između izvora napajanja (iz zidne utičnice) i dijelova računara. Drugim riječima, računar i dodatke priključite u UPS i UPS u utičnicu na zidu.

UPS uređaji dolaze u mnogim oblicima i veličinama, ali su najčešće pravougaonog oblika i samostojeći. UPS je  veoma težak, s obzirom na baterije koje se nalaze unutra.

Jedna ili više baterija unutar UPS-a omogućava napajanje priključenog uređaja kada napajanje iz zidne utičnice više nije dostupno. Baterije su punjive i često zamjenjive,  i  pružaju dugoročno rješenje za očuvanje računarskog sistema.

AIKU računari - Šta je UPS (Uninterruptible Power Suply)? 2

Na prednjoj strani UPS obično ima prekidač za uključivanje i isključivanje uređaja i takođe može imati jedan ili više dodatnih dugmadi koji obavljaju različite funkcije. UPS uređaji  često imaju LCD ekrane koji pokazuju informacije o tome koliko su baterije napunjene, koliko snage se koristi, itd. Na zadnjoj strani UPS ima  jednu ili više utičnica. UPS nudi zaštitu od prenapona dodatnih priključaka, a ponekad čak i zaštitu za mrežne veze, kao i telefonskih i kablovskih vodova.

UPS – ovi su proizvedeni sa različitim nivoima sposobnosti backupa. Da bi se utvrdilo koju  jačinu za UPS trebate, koristite eXtreme Power Supply Calculator za izračunavanje. U zahtjevima  za voltazu imajte na umu i druge uređaje koje biste da priključite u rezervnu bateriju.

On-line UPS vs Standby UPS

AIKU računari - Šta je UPS (Uninterruptible Power Suply)? 3

Postoje dva tipa UPS-a:  standby UPS i on-line UPS.

Standby UPS radi  na način da prati napon  koji dolazi u UPS, ne prelazi na bateriju dok ne otkrije problem (koji može potrajati i do 10-12 milisekundi). On-line UPS-a, s druge strane, uvijek pruža napajanje računaru, što znači da bez obzira otkrije  li problem, baterija je uvijek izvor napajanja računara.

AIKU računari - Šta je UPS (Uninterruptible Power Suply)? 4

Najočiglednija razlika između dvije vrste UPS-a je da, s obzirom na snagu baterije, računar se neće isključiti prilikom nestanka struje ako je priključen na on-line UPS, ali bi mogao izgubiti napajanje (čak i ako je samo za nekoliko sekundi),  ako je priključen na standby UPS koji nije odgovorio na pad napona dovoljno brzo (iako noviji sistemi mogu otkriti problem brzinom od 2 ms).

S obzirom na navedeno, on-line UPS je normalno skuplji nego standby UPS.

Možda će vam se činiti besmisleno to što neki UPS sistemi pružaju napajanje od samo nekoliko minuta, ali treba uzeti u obzir da sa čak 5 minuta dodatnog napajanja, slobodno možete sačuvati sve otvorene datoteke i isključiti računar i spriječiti oštećenja hardvera ili softvera

Sjetite se kako je  frustrirajuće kad se vaš računar odmah isključi kada se napajanje isključi čak i na nekoliko sekundi. Uz računar priključen na on-line UPS, takav događaj može proći nezapaženo, jer UPS pružaja napajanje, prije, za vrijeme i nakon prekida.

U skladu sa tehničkim zahtjevima i vašim finansijskim mogućnostima, poželjno je da zaštitite vašu opremu bilo da se radi o računarima, serverima ili multimedijalnoj opremi.

Izbor UPS-a za računar nije baš jednostavan. Treba voditi računa o više parametara, kao što su prilike u električnoj mreži na određenoj lokaciji, snaga potrošača (računar i monitor), namjena računara i slično.

Scroll to top